Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.186 din 29 decembrie 2014privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 25 din 13 ianuarie 2015Data intrării în vigoare 13-01-2015
    Formă consolidată valabilă la data 25-04-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 25-04-2018 până la data de 26-08-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.186 din 29 decembrie 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 25 din 13 ianuarie 2015, la data de 25 Aprilie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 30 din 18 ianuarie 2017; HOTĂRÂREA nr. 231 din 18 aprilie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 3 alin. (1) din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1(1) Autoritatea pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, denumită în continuare Autoritate, instituţie publică de interes naţional, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, înfiinţată în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) şi art. 9 din Legea nr. 139/2014 privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările ulterioare, se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare M.A.D.R.(2) Autoritatea preia activitatea şi personalul Direcţiei generale Sistemul Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor din cadrul M.A.D.R., care se desfiinţează.(3) Autoritatea are sediul central în municipiul Bucureşti, bd. Carol I nr. 12, sectorul 3.(4) Autoritatea are în structura sa centre zonale de coordonare cu statut de sucursale, unităţi de combatere a căderilor de grindină, unităţi de creştere a precipitaţiilor, grupuri de combatere independente, alte unităţi din domeniu, precum şi unităţi ce se vor constitui ca urmare a progresului tehnico-ştiinţific, în conformitate cu art. 44 alin. (6) din Legea nr. 173/2008 privind intervenţiile active în atmosferă, cu modificările ulterioare.