Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 263 din 30 martie 2018pentru închiderea vechilor evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018Data intrării în vigoare 16-04-2018

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (2) lit. p) şi art. 15 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se declară închise vechile evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară cu privire la imobilele situate în 11 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Dolj, ca urmare a finalizării lucrărilor sistematice de cadastru şi deschiderii noilor cărţi funciare, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Amărăştii de Sus - sectorul cadastral nr. 12;
  b) unitatea administrativ-teritorială Calopăr - sectorul cadastral nr. 1;c) unitatea administrativ-teritorială Cârcea - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4;d) unitatea administrativ-teritorială Ciupercenii Noi - sectoarele cadastrale nr. 2, 3 şi 5;e) unitatea administrativ-teritorială Dăbuleni - sectorul cadastral nr. 4;f) unitatea administrativ-teritorială Dioşti - sectoarele cadastrale nr. 5, 6, 7, 8, 9 şi 10;g) unitatea administrativ-teritorială Giubega - sectoarele cadastrale nr. 5 şi 6;
  h) unitatea administrativ-teritorială Giurgiţa - sectorul cadastral nr. 1;i) unitatea administrativ-teritorială Izvoare - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 şi 13;j) unitatea administrativ-teritorială Robăneşti - sectoarele cadastrale nr. 1 şi 2;k) unitatea administrativ-teritorială Vârvoru de Jos - sectorul cadastral nr. 1.
  Articolul 2(1) De la data deschiderii cărţilor funciare din oficiu, orice alte evidenţe de cadastru şi publicitate imobiliară se înlocuiesc, pentru sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, cu planul cadastral şi noile cărţi funciare.
  (2) Vechile evidenţe se păstrează în arhiva biroului teritorial şi pot fi consultate pentru istoric.(3) Identificarea şi numerotarea imobilelor cuprinse în titlurile de proprietate emise în baza legilor fondului funciar sau alte acte de proprietate, planuri şi alte evidenţe cadastrale şi de publicitate imobiliară anterioare realizării cadastrului şi deschiderii noilor cărţi funciare, pe sectoarele cadastrale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la art. 1, îşi pierd valabilitatea.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 30 martie 2018.
  Nr. 263.-----