Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 211 din 12 aprilie 2018privind transmiterea imobilului 3282 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018Data intrării în vigoare 16-04-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea imobilului 3282, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa, precum şi declararea acestuia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.
  Articolul 2După preluare, imobilul transmis potrivit art. 1 se va utiliza pentru construcţia de locuinţe sociale prin programe de incluziune şi programe cu fonduri europene, în termen de 10 ani de la preluarea imobilului, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Constanţa nr. 172/2016.Articolul 3În cazul în care nu se respectă destinaţia imobilului şi termenul prevăzute la art. 2, acesta revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare.Articolul 4Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.
  Articolul 5Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi va opera, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Mircea Duşa,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 12 aprilie 2018.Nr. 211.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului 3282 care se transmite din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Constanţa, judeţul Constanţa, şi se declară din bun de interes public naţional în bun de interes public local

  Nr. MFPCodul de clasificareDenumirea bunuluiAdresaValoarea de inventar (în lei)Elementele-cadru de descriere tehnică/Carte funciară/Nr. cadastralePersoana juridică de la care se transmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  1070888.19.01
  Imobil 3282Judeţul Constanţa, municipiul Constanţa, zona industrială Palas4.707.128,971. Construcţii: Pavilionul B: - Suprafaţă construită - 313,60 mp - Suprafaţă desfăşurată - 627,20 mp- Valoare contabilă - 199.849,60 lei2. Amenajări la terenuri: - Platforme asfaltate - 2.652 mp - Valoarea contabilă - 20.203,92 lei3. Suprafaţa terenului - 5,0191 ha Valoare contabilă teren - 4.487.075,45 leiTotal valoare contabilă imobil - 4.707.128,97 lei C.F. 227407 Nr. cad. 227407Statul român, din administrarea Ministerului Apărării Naţionale CUI - 4183229Municipiul Constanţa CUI - 4785631 - domeniul public
  -----