Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 210 din 12 aprilie 2018privind modificarea datelor de identificare şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018Data intrării în vigoare 16-04-2018

  Având în vedere prevederile art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 867 alin. (1) şi art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă modificarea denumirii şi adresei imobilului înregistrat cu nr. MFP 38275, aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea, potrivit anexei nr. 1.
  Articolul 2Se aprobă transmiterea bunului imobil având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, aflat în domeniul public al statului, din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea, imobil ce va avea destinaţia de cale de acces.Articolul 3Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 4Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice îşi vor actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ–valorică, în termenul legal, şi vor opera modificarea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Petre Daea
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 12 aprilie 2018.Nr. 210.Anexa nr. 1DATELE DE IDENTIFICARE
  ale bunului imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea, pentru care se modifică denumirea şi adresa

  AdministratorNr. MFP şi cod de clasificaţieDenumirea imobiluluiDate de identificareBaza legalăValoarea de inventar(lei)
  Descriere tehnicăVecinătăţiAdresa
  Agenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate ImobiliarăC.U.I. 9051601382758.29.08Teren + 2 garaje + magazie
  Sc = Sd = 25 mp, parter, pentru garaj C1Garaj C2:Sc = Sd = 26 mp, parterMagazie C3:Sc = Sd = 25 mp - constr. BCA, acoperiş placă beton, parterS teren = 730 mpCF nr. 52075 - teren intravilanSu = 24,20 mp pentru garaj C1Su = 24,20 mp pentru garaj C2Su = 32,60 mp pentru magazie C3N - particulariS - OJRSA VranceaE - OJRSA VranceaV - particulariŢara: RomâniaJudeţul: VranceaMunicipiul: FocşaniBd. Brăilei nr. 121Cadastru funciar municipiul Focşani,Ordonanţa de urgenţă
  a Guvernului nr. 11/2014Hotărârea Guvernului nr. 958/2016
  210.609
  Anexa nr. 2DATELE DE IDENTIFICAREale bunului imobil aflat în domeniul public al statului care se transmite din administrarea Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, pentru Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Vrancea, în administrarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean Vrancea
  Nr. MFP şi codul de clasificaţieDenumirea imobiluluiPersoana juridică de la care se transmite imobilul din administrarePersoana juridică la care se transmite imobilul în administrareDate de identificare ale bunului imobil care se transmite
  Baza legalăValoarea de inventar a bunului imobil care se transmite (lei)
  Descriere tehnicăVecinătăţiAdresa
  382758.29.08Teren + 2 garaje + magazieAgenţia Naţională de Cadastru şi Publicitate ImobiliarăC.U.I. 9051601Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură - Centrul Judeţean VranceaC.U.I. 11362006Sc = Sd = 25 mp, parter, pentrugaraj C1Garaj C2:Sc = Sd = 26 mp, parterMagazie C3:Sc = Sd = 25 mp - constr. BCA, acoperiş placă beton, parter
  S teren = 730 mpCF nr. 52075 - teren intravilanSu = 24,20 mp pentru garaj C1Su = 24,20 mp pentru garaj C2Su = 32,60 mp pentru magazie C3
  N - particulariS - OJRSA VranceaE - OJRSA VranceaV - particulariŢara: RomâniaJudeţul: VranceaMunicipiul: Focşani Bd. Brăilei nr. 121Cadastru funciar municipiul Focşani, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2014Hotărârea Guvernului nr. 958/2016210.609
  -----