Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 209 din 12 aprilie 2018pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 329 din 16 aprilie 2018Data intrării în vigoare 16-04-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 865 din 18 decembrie 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 1. La articolul 1, alineatul (1) va avea următorul cuprins:
  Articolul 1(1) Institutul Naţional de Statistică se organizează şi funcţionează ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale în subordinea Guvernului şi în coordonarea prim-ministrului, prin Secretariatul General al Guvernului, cu personalitate juridică, având rol de organizare şi coordonare a statisticii oficiale din România.
  2. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Ioana-Andreea Lambru

  Preşedintele Institutului Naţional de Statistică,
  Andrei Tudorel
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 12 aprilie 2018.Nr. 209.ANEXĂ(Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 957/2005)DATELE DE IDENTIFICAREale spaţiilor aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Institutului Naţional de Statistică, situate în municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5, România, care se pot închiria de către acesta
  Nr. crt.Locul unde este situat imobilul închiriat/Denumirea imobiluluiPersoana
  juridică în administrarea căreia se află imobilul
  Caracteristicile spaţiului (suprafaţa/destinaţia)
  1România, municipiul Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 16, sectorul 5Institutul Naţional de Statistică958,51 mp/organizare cantină incintă
  59,52 mp/organizare bufet incintă
  1.347,23 mp compus din: 578,37 mp - sala de conferinţe; 159,01 mp - sala albastră; 609,85 mp - spaţiu expoziţional/organizare de conferinţe, simpozioane, întruniri, seminare, expoziţii şi altele asemenea
  -----