Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (26.08.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.330 din 14 martie 2018privind aprobarea componenţei nominale a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 11 aprilie 2018Data intrării în vigoare 11-04-2018

  Având în vedere prevederile art. 217 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu prevederile art. 216, 218 şi 220 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.802/2016*) privind metodologia de selecţie a membrilor Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.) şi ale Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.804/2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare, a statului de funcţii şi a organigramei Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării,
  *) Ordinul ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice nr. 5.802/2016 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,
  ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă componenţa nominală a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale, Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării şi Consiliul Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior, constituit conform prezentului ordin, vor duce la îndeplinire prevederile acestuia.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin orice prevedere contrară se abrogă.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Bucureşti, 14 martie 2018.Nr. 3.330.ANEXĂCOMPONENŢA NOMINALĂ a Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului Superior (C.N.S.P.I.S.)
  Nr. crt.NumePrenumeFuncţia în C.N.S.P.I.S.Domeniul de activitate
  Afiliere instituţională
  1PostăvaruNicolaePreşedinte ManagementUniversitatea Tehnică de Construcţii Bucureşti
  2Petrescu-NitaAlina ClaudiaVicepreşedinteMatematicăUniversitatea Politehnica din Bucureşti
  3StratVasile AlecsandruVicepreşedinte StatisticăAcademia de Studii Economice
  4
  BarbuVlad StefanMembru Matematică, Statistică University of Rouen, Laboratory of Mathematics Raphael Salem
  5Cadariu-BrailoiuLiviuMembru MatematicăUniversitatea Politehnica din Timişoara
  6ChiribucaDanMembruSociologie Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca
  7FurtunescuFlorentina Ligia
  Membru MedicinăUniversitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila“
  8GhiuţăOvidiu-AurelMembru Management; MarketingUniversitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava
  9HatosAdrianMembruSociologie Universitatea din Oradea
  10IstrateDumitru-MarcelMembru Inginerie electrică
  Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi“ din Iaşi
  11MănescuLeonardo-GeoMembru Inginerie electricăUniversitatea din Craiova
  12NăvrăpescuValentinMembru Inginerie electricăUniversitatea Politehnica din Bucureşti
  13PăunMihaela MarinelaMembru StatisticăUniversitatea din Bucureşti
  14
  PintilescuCarmenMembruStatistică Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi
  15SocolAdelaMembruContabilitate, Finanţe-BănciUniversitatea 1 Decembrie 1918 din Alba Iulia
  16TeodorescuRăzvan IonuţMembru Horticultură; Management de proiectUniversitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti
  17ŢiţanEmiliaMembruStatistică; CiberneticăAcademia de Studii Economice
  ----