Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (21.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.470 din 6 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 870 din 19 decembrie 2007Data intrării în vigoare 19-12-2007
    Formă consolidată valabilă la data 12-04-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 12-04-2018 până la data de 21-01-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.470 din 6 decembrie 2007, publicate în Monitorul Oficial nr. 870 din 19 decembrie 2007 la data de 12 Aprilie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 1.458 din 12 noiembrie 2008; HOTĂRÂREA nr. 468 din 22 aprilie 2009; HOTĂRÂREA nr. 759 din 30 iunie 2009; HOTĂRÂREA nr. 608 din 23 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 132 din 16 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 646 din 27 iunie 2012; RECTIFICAREA nr. 608 din 23 iunie 2010; HOTĂRÂREA nr. 362 din 12 iunie 2013; HOTĂRÂREA nr. 1.075 din 26 noiembrie 2014; HOTĂRÂREA nr. 192 din 18 martie 2015; HOTĂRÂREA nr. 275 din 22 aprilie 2015; HOTĂRÂREA nr. 455 din 28 iunie 2016; HOTĂRÂREA nr. 682 din 21 septembrie 2017; HOTĂRÂREA nr. 194 din 4 aprilie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Notă CTCE Conform art. II din HOTĂRÂREA nr. 1.458 din 12 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 785 din 24 noiembrie 2008, începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, contractele externe de leasing financiar ale instituţiilor publice centrale se transferă de la datorie privată la datorie publică guvernamentală, iar raportarea va fi efectuată exclusiv către Ministerul Economiei şi Finanţelor, încetând obligativitatea raportării către Banca Naţională a României. Ordonatorii principali de credit vor avea obligaţia raportării tuturor contractelor de leasing financiar active, în conformitate cu Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 1.059/2008 privind aprobarea Normelor metodologice pentru înregistrarea şi raportarea datoriei publice, cu modificările şi completările ulterioare, cu ataşarea obligatorie a tuturor documentelor probatoare a leasingurilor contractate (contract de leasing, scrisori de confort etc).Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.Prin ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, s-a înfiinţat Ministerul Administraţiei şi Internelor prin reorganizarea Ministerului Internelor şi Reformei Administrative.Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei actualizate.
    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.