Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE din 17 iulie 2009 privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 5 august 2009Data intrării în vigoare 05-08-2009
  Formă consolidată valabilă la data 11-04-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-04-2018 până la data de 06-05-2021


  *) Aprobate prin ORDINUL nr. 729 din 17 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 5 august 2009.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE din 17 iulie 2009, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 5 august 2009, la data de 11 Aprilie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 465 din 19 aprilie 2011; ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 304 din 16 aprilie 2014; ORDINUL nr. 163 din 13 martie 2015; ORDINUL nr. 413 din 1 martie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate îndeplineşte funcţia de organism de legătură care asigură comunicarea cu organismele similare din statele care au încheiat cu România documente internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.(2) Casele de asigurări de sănătate îndeplinesc funcţia de instituţie competentă, care suportă cheltuielile pentru prestaţiile de boală şi maternitate şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate acordate asiguraţilor proprii de către furnizori de servicii medicale din alte state, în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii.

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!