Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 729 din 17 iulie 2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte
EMITENT
 • CASA NAŢIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 5 august 2009Data intrării în vigoare 05-08-2009
  Formă consolidată valabilă la data 11-04-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 11-04-2018 până la data de 16-05-2021


  Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 729 din 17 iulie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 545 din 5 august 2009, la data de 11 Aprilie 2018 este realizată prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 465 din 19 aprilie 2011; ORDINUL nr. 36 din 17 ianuarie 2014; HOTĂRÂREA nr. 304 din 16 aprilie 2014; ORDINUL nr. 163 din 13 martie 2015; ORDINUL nr. 413 din 1 martie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei juridic, contencios şi acorduri internaţionale nr. JA/1.769/2009 şi Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 324.746/2009,
  în temeiul dispoziţiilor art. 236 alin. (3), ale art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Normele metodologice privind rambursarea şi recuperarea cheltuielilor reprezentând asistenţa medicală acordată în baza documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii la care România este parte, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţiile de specialitate ale Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi casele de asigurări de sănătate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!