Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (07.07.2020), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.851 din 9 decembrie 2011 privind aprobarea alocării certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră cu titlu gratuit pentru activităţile de aviaţie, pentru anul 2012 şi perioada 2013-2020
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI PĂDURILOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 898 din 19 decembrie 2011Data intrării în vigoare 19-12-2011
    Formă consolidată valabilă la data 23-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 23-03-2018 până la data de 07-07-2020
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 2.851 din 9 decembrie 2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 898 din 19 decembrie 2011, la data de 23 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 1.444 din 20 august 2014; ORDINUL nr. 2.851 din 9 decembrie 2011; ORDINUL nr. 161 din 13 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 14^3 din Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi pădurilor emite următorul ordin:Articolul 1(1) Se aprobă numărul total de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2012 fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, a cărui solicitare a fost transmisă Comisiei Europene pană la data de 30 iunie 2011, prevăzut în anexa nr. 1.(2) În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2.392/2017 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea menţinerii actualelor limitări ale domeniului de aplicare pentru activităţile de aviaţie şi în vederea pregătirii punerii în aplicare a unei măsuri globale bazate pe piaţă începând din 2021 se aprobă numărul de certificate de emisii de gaze cu efect de seră alocate pentru fiecare an al perioadei a 3-a a schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră fiecărui operator de aeronave care efectuează o activitate de aviaţie prevăzută în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, cu modificările şi completările ulterioare, care sunt prevăzute în anexa nr. 2.La data de 23-03-2018 Alineatul (2) din Articolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 161 din 13 februarie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 257 din 23 martie 2018Articolul 2

    Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!