Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 86 din 28 ianuarie 2005pentru reglementarea datei plăţii salariilor la instituţiile publice
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 108 din 2 februarie 2005Data intrării în vigoare 02-02-2005
    Formă consolidată valabilă la data 03-04-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 03-04-2018 până la data de 17-06-2019
    Notă CTCE Forma consolidată a ORDINULUI nr. 86/2005, publicat în Monitorul Oficial nr. 108 din 2 februarie 2005, la data de 03 Aprilie 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: ORDINUL nr. 205 din 1 martie 2005; ORDINUL nr. 1.160 din 15 august 2005; ORDINUL nr. 1.951 din 16 decembrie 2005; ORDINUL nr. 77 din 20 ianuarie 2006; ORDINUL nr. 1.319 din 4 august 2006; ORDINUL nr. 345 din 2 martie 2007; ORDINUL nr. 429 din 11 iunie 2007; ORDINUL nr. 2.002 din 12 noiembrie 2007; ORDINUL nr. 244 din 25 ianuarie 2008; ORDINUL nr. 2.563 din 29 august 2008; ORDINUL nr. 3.274 din 5 noiembrie 2008; ORDINUL nr. 2.003 din 19 iulie 2010; ORDINUL nr. 1.635 din 14 februarie 2011; ORDINUL nr. 1.719 din 3 martie 2011; ORDINUL nr. 1.817 din 29 martie 2011; ORDINUL nr. 2.732 din 31 octombrie 2011; ORDINUL nr. 1.639 din 4 decembrie 2012; ORDINUL nr. 851 din 25 iunie 2013; ORDINUL nr. 946 din 5 iulie 2013; ORDINUL nr. 1.242 din 2 august 2013; ORDINUL nr. 710 din 20 mai 2014; ORDINUL nr. 1.799 din 29 decembrie 2014; ORDINUL nr. 102 din 29 ianuarie 2015; ORDINUL nr. 252 din 10 martie 2015; ORDINUL nr. 501 din 28 aprilie 2015; ORDINUL nr. 969 din 19 august 2015; ORDINUL nr. 4.141 din 30 decembrie 2015; ORDINUL nr. 385 din 18 martie 2016; ORDINUL nr. 2.209 din 12 septembrie 2016; ORDINUL nr. 398 din 6 martie 2017; ORDINUL nr. 1.731 din 2 aprilie 2018; ORDINUL nr. 1.747 din 3 aprilie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.574/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 53 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 51 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2003 privind finanţele publice locale, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/2004, cu modificările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:Articolul 1(1) Începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2005, ordonatorii principali de credite şi instituţiile publice şi serviciile publice din subordinea acestora achită salariile într-o singură tranşă lunară, în perioada 5-15 a lunii curente pentru luna precedentă.(2) Datele prevăzute pentru plata salariilor la instituţiile publice şi serviciile publice din subordinea ordonatorilor principali de credite sunt aceleaşi cu cele stabilite pentru plata salariilor la ordonatorii principali de credite.(3) Ordonatorii principali de credite şi instituţiile publice şi serviciile publice din subordinea acestora, pentru care data stabilită pentru plata salariilor cade într-o zi de repaus săptămânal, zi de sărbătoare legală sau zi liberă, efectuează plata salariilor în ziua lucrătoare anterioară acesteia, cu condiţia încadrării în perioada prevăzută la alin. (1).La data de 03-04-2018 Articolul 1 a fost completat de Articolul I din ORDINUL nr. 1.731 din 2 aprilie 2018, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 300 din 03 aprilie 2018