Doriţi o formă actualizată, la zi (06.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
NORME METODOLOGICE SPECIFICE din 19 noiembrie 2014privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale*)
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 bis din 3 decembrie 2014Data intrării în vigoare 03-12-2014
  Formă consolidată valabilă la data 09-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-03-2018 până la data de 06-05-2021


  *) Aprobate prin ORDINUL nr. M.120 din 19 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 876 din 3 decembrie 2014.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a NORMELOR METODOLOGICE SPECIFICE din 19 noiembrie 2014, publicate în Monitorul Oficial nr. 876 bis din 3 decembrie 2014, la data de 09 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. M.19 din 3 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  A. Dispoziţii generale1. În Ministerul Apărării Naţionale, controlul financiar preventiv propriu reprezintă forma de control intern/managerial constând în ansamblul de activităţi şi acţiuni organizate şi desfăşurate în mod unitar la nivelul tuturor structurilor ale căror comandanţi/şefi au calitatea de ordonator de credite, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014.1.1. Controlul financiar preventiv are drept scop identificarea proiectelor de operaţiuni, denumite în continuare operaţiuni, care nu respectă condiţiile de legalitate şi regularitate şi/sau, după caz, de încadrare în limitele şi destinaţia creditelor bugetare şi de angajament şi prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public şi/sau fondurile publice.1.2. Fac obiectul controlului financiar preventiv operaţiunile care vizează, în principal:a) angajamentele legale şi angajamentele bugetare;b) deschiderea şi repartizarea de credite bugetare;c)

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!