Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (16.05.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M. 120 din 19 noiembrie 2014pentru aprobarea Normelor metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 876 din 3 decembrie 2014Data intrării în vigoare 03-12-2014
  Formă consolidată valabilă la data 09-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 09-03-2018 până la data de 16-05-2021

  Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. M. 120 din 19 noiembrie 2014, publicat în Monitorul Oficial nr. 876 din 3 decembrie 2014, la data de 09 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. M.19 din 3 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Pentru aplicarea prevederilor art. 9 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern/managerial şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  având în vedere prevederile art. 2 din Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 923/2014 pentru aprobarea Normelor metodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv şi a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfăşoară activitatea de control financiar preventiv propriu, precum şi Avizul Ministerului Finanţelor Publice nr. 366.284 din 16 octombrie 2014,în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice specifice privind organizarea şi exercitarea controlului financiar preventiv propriu în Ministerul Apărării Naţionale, prevăzute în anexa*1) care face parte integrantă din prezentul ordin.
  *1) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.
  Articolul 2

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!