Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 60 din 26 martie 1996Data intrării în vigoare 24-06-1996
    Formă consolidată valabilă la data 30-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 30-03-2018 până la data de 25-06-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 8 din 14 martie 1996, publicate în Monitorul Oficial nr. 60 din 26 martie 1996, la data de 30 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: LEGEA nr. 146 din 24 iulie 1997; LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 123 din 1 septembrie 2005; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 190 din 21 noiembrie 2005; LEGEA nr. 329 din 14 iulie 2006; DECIZIA nr. 571 din 29 aprilie 2010; LEGEA nr. 202 din 25 octombrie 2010; LEGEA nr. 71 din 3 iunie 2011; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 31 august 2011; LEGEA nr. 76 din 24 mai 2012; LEGEA nr. 187 din 24 octombrie 2012; LEGEA nr. 255 din 19 iulie 2013; LEGEA nr. 53 din 24 martie 2015; LEGEA nr. 210 din 21 iulie 2015; LEGEA nr. 261 din 3 noiembrie 2015; LEGEA nr. 74 din 22 martie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Dreptul de autorPartea I Dispoziţii generaleCapitolul I Dispoziţii introductiveArticolul 1(1) Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, precum şi asupra altor opere de creaţie intelectuală este recunoscut şi garantat în condiţiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial.-------------Alin. (1) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 285 din 23 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 587 din 30 iunie 2004.(2)