Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
STATUT PROPRIU din 13 martie 2012 de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012Data intrării în vigoare 23-03-2012
  Formă consolidată valabilă la data 21-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-03-2018 până la data de 27-12-2018


  *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 151 din 13 martie 2012, publicată în Monitorul Oficial nr. 190 din 23 martie 2012.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a STATUTULUI PROPRIU din 13 martie 2012, publicat în Monitorul Oficial nr. 190 din 23 martie 2012, la data de 21 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 914 din 5 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 38 din 6 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 517 din 24 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 106 din 15 martie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, denumită în continuare Agenţie, este organizată şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2012.----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 38 din 6 februarie 2013 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 11 februarie 2013.Articolul 2