Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (22.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 151 din 13 martie 2012 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 190 din 23 martie 2012Data intrării în vigoare 23-03-2012
    Formă consolidată valabilă la data 21-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-03-2018 până la data de 27-12-2018
    Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 151 din 13 martie 2012, publicate în Monitorul Oficial nr. 190 din 23 martie 2012, la data de 21 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 914 din 5 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 38 din 6 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 517 din 24 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014; HOTĂRÂREA nr. 106 din 15 martie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 7 mai 2014 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: HOTĂRÂREA nr. 914 din 5 septembrie 2012; HOTĂRÂREA nr. 38 din 6 februarie 2013; HOTĂRÂREA nr. 517 din 24 iulie 2013; HOTĂRÂREA nr. 344 din 30 aprilie 2014.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Statutul propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.285/2008 privind aprobarea Statutului propriu de organizare şi funcţionare al Agenţiei Naţionale pentru Prestaţii Sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 22 octombrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.