Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ din 23 februarie 2018privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 28 februarie 2018Data intrării în vigoare 28-02-2018
  Formă consolidată valabilă la data 20-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-03-2018 până la data de 18-07-2019


  *) Aprobată prin ORDINUL nr. 83 din 23 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 184 din 28 februarie 2018.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a PROCEDURII din 23 februarie 2018, publicate în Monitorul Oficial nr. 184 din 28 februarie 2018, la data de 20 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 83 din 23 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Prevederi generaleArticolul 1Prezenta procedură reglementează modul de aprobare şi conţinutul documentaţiei necesare obţinerii aprobării scoaterii definitive sau temporare din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, în conformitate cu prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1) şi (2), art. 93^1, 94, 96 şi art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare lege.Articolul 2Prezenta procedură nu se aplică pentru scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor:a) situate în intravilanul localităţilor;