Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (18.07.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 83 din 23 februarie 2018pentru aprobarea Procedurii privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, precum şi pentru aprobarea Procedurii privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar
EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 184 din 28 februarie 2018Data intrării în vigoare 28-02-2018
    Formă consolidată valabilă la data 20-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 20-03-2018 până la data de 18-07-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 83 din 23 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial nr. 184 din 28 februarie 2018, la data de 20 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: RECTIFICAREA nr. 83 din 23 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În baza Referatului de aprobare nr. 289.901/2017 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
    având în vedere prevederile art. 90-92, art. 93 alin. (1) şi (2), art. 93^1, 94, 96 şi art. 101 alin. (2) din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. III alin. (3) din Legea nr. 186/2017 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările ulterioare,ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Procedura privind scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol a terenurilor situate în extravilanul localităţilor, prevăzută în anexa nr. 1.Articolul 2Se aprobă Procedura privind restituirea tarifului achitat la Fondul de ameliorare a fondului funciar, prevăzută în anexa nr. 2.