Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (25.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 442 din 30 iunie 2017privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 512 din 3 iulie 2017Data intrării în vigoare 03-07-2017
  Formă consolidată valabilă la data 19-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 19-03-2018 până la data de 25-06-2019

  Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 442 din 30 iunie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 512 din 3 iulie 2017, la data de 19 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 105 din 15 martie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 13 lit. a) şi b) şi art. 14 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se numesc în funcţia de membru în Consiliul director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, pentru un mandat de 4 ani, persoanele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 350/2013 privind numirea membrilor Consiliului director al Fondului Român de Dezvoltare Socială, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 357 din 17 iunie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
  PRIM-MINISTRU
  MIHAI TUDOSE
  Contrasemnează: