Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (04.03.2021), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 1.850 din 21 decembrie 2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 28 decembrie 2006Data intrării în vigoare 28-12-2006
  Formă consolidată valabilă la data 13-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 13-03-2018 până la data de 04-03-2021


  Notă CTCE *) Forma consolidată a HOTĂRÂRII nr. 1.850 din 21 decembrie 2006, publicate în MONITORUL OFICIAL nr. 1038 din 28 decembrie 2006, la data de 13 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor şi completărilor aduse de: HOTĂRÂREA nr. 630 din 20 mai 2009; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 117 din 23 decembrie 2010; HOTĂRÂREA nr. 113 din 9 februarie 2011; HOTĂRÂREA nr. 80 din 1 martie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 30 din Legea nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 453 din 25 mai 2005, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:

  Se încarcă informațiile conexe fiecărui articol!