Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 2.253 din 27 februarie 2018pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 13 martie 2018Data intrării în vigoare 13-03-2018

  Având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, precum şi Avizul Consiliului Concurenţei comunicat cu Adresa nr. 1.153 din 14 februarie 2018,luând în consideraţie prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 51/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice,viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, emite următorul ordin:Articolul IOrdinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 3.254/2016 privind aprobarea măsurii de sprijin, constând în acordarea unor ajutoare de stat şi ajutoare de minimis pentru îmbunătăţirea competitivităţii economice prin creşterea productivităţii muncii în întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional regional 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.053 din 27 decembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Articolul 31 va avea următorul cuprins:Articolul 31(1) Sursa de finanţare o reprezintă fondurile alocate POR 2014-2020, axa prioritară 2 «Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii», prioritatea de investiţii 2.2 - «Sprijinirea creării şi extinderea capacităţilor avansate de producţie şi dezvoltarea serviciilor».(2) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 629,74 milioane euro, aproximativ 2.929,55 milioane lei, respectiv 535,28 milioane euro, aproximativ 2.490,12 milioane lei, finanţare europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională (FEDR) şi 94,46 milioane euro, aproximativ 439,43 milioane lei, contribuţia naţională prin bugetul de stat (BS).(3) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de stat regionale ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 503,79 milioane euro, aproximativ 2.343,63 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.(4) Valoarea totală, estimată, a ajutoarelor de minimis ce vor fi acordate în cadrul prezentei măsuri, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 125,95 milioane euro, aproximativ 585,92 milioane lei, reprezentând atât finanţare FEDR, cât şi contribuţia naţională prin bugetul de stat.(5) Repartizarea anuală, orientativă, a sumelor alocate pe tipuri de ajutoare acordate şi surse de finanţare este următoarea:- milioane euro -
  Tip ajutor acordatAnul
  2017201820192020Total
  Ajutor de stat regionalBuget total, din care:125,95125,95125,94125,95503,79
  FEDR107,06107,06107,05107,05428,22
  Buget de stat18,89
  18,8918,8918,9075,57
  Ajutor de minimisBuget total, din care: 31,4831,4831,4931,50125,95
  FEDR26,7626,7626,7726,77107,06
  Buget de stat4,724,72
  4,724,7318,89
  2. Articolul 32 va avea următorul cuprins:Articolul 32Numărul estimat al beneficiarilor acestei scheme este de 630.
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Iuliana Camelia Coporan,
  secretar general adjunct
  Bucureşti, 27 februarie 2018.Nr. 2.253.-----