Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
PROCEDURĂ ȘI CONDIȚII din 21 februarie 2018privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018


  Aprobate prin Ordinul nr. 157 din 21 februarie 2018, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 221 din 12 martie 2018.
  Articolul 1Angajarea de negocieri cu organismele sportive internaţionale privind acceptarea candidaturii federaţiilor sportive naţionale de organizare în România a unor competiţii sportive oficiale - campionate mondiale, europene sau regionale - se poate realiza numai cu aprobare prealabilă emisă de Ministerul Tineretului şi Sportului.Articolul 2(1) Pentru obţinerea aprobării prealabile, federaţiile sportive naţionale vor depune la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului următoarele documente:1. solicitarea pentru aprobarea angajării de negocieri cu organismul sportiv internaţional sub autoritatea căruia se va desfăşura competiţia pentru a cărei organizare se candidează;2. devizul estimativ de cheltuieli şi precizarea surselor din care vor fi acoperite acestea;3. angajamentul scris al deţinătorului bazei sportive în cadrul căreia urmează să se desfăşoare competiţia, care să confirme asigurarea tuturor condiţiilor necesare conforme cu reglementările internaţionale;4. programul de măsuri privind organizarea şi desfăşurarea competiţiei;5.
  extras din regulamentul competiţiei stabilit de organismul internaţional, din care să rezulte drepturile şi obligaţiile ţării organizatoare, copie tradusă, conformă cu originalul.
  (2) Documentaţia se va depune în anul anterior desfăşurării competiţiei, cu minimum 15 zile calendaristice înaintea datei-limită fixate de organismul sportiv internaţional pentru depunerea candidaturilor sau, după caz, potrivit deciziilor organismelor internaţionale.(3) În situaţia în care regulamentele internaţionale nu prevăd depuneri de candidaturi şi/sau se aplică principiul rotaţiei, federaţiile sportive naţionale au obligaţia să solicite în anul anterior organizării competiţiei autorizaţie prealabilă.
  Articolul 3(1) Pentru obţinerea autorizaţiei de organizare pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi participarea reprezentativelor naţionale la acestea, federaţiile sportive naţionale vor depune la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului următoarele documente:1. solicitarea pentru eliberarea autorizaţiei;2.
  aprobarea prealabilă eliberată de Ministerul Tineretului şi Sportului;
  3. documentul care atestă acceptul organismului internaţional de organizare pe teritoriul României a competiţiei oficiale, copie tradusă, conformă cu originalul;4. hotărârea organului de conducere şi administrare al federaţiei pentru aprobarea acţiunii şi a componenţei delegaţiei României, care va cuprinde:a) competiţia care va fi organizată, cu precizarea categoriei de vârstă a participanţilor;b) oraşul în care se organizează;c) perioada de desfăşurare;d) criteriile care stau la baza stabilirii loturilor naţionale;e) numele şi prenumele sportivilor componenţi ai loturilor naţionale, inclusiv ale rezervelor care vor participa la competiţie, potrivit regulamentului competiţiei, precum şi ale celorlalţi membri oficiali ai delegaţiei;
  f) obiectivele de performanţă propuse;g) categoriile şi valoarea cheltuielilor finanţate din sumele prevăzute în contractul încheiat între federaţie şi Ministerul Tineretului şi Sportului, după caz;h) categoriile şi valoarea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ale federaţiei.
  (2) În termen de maximum 15 zile de la finalul competiţiei se va depune un raport care să cuprindă modul în care a fost promovată imaginea României, precum şi îndeplinirea sau nu a obiectivelor de performanţă propuse.(3) Termenul de depunere a documentaţiei este de minimum 15 zile calendaristice înaintea datei de desfăşurare a competiţiei.
  Articolul 4(1) Pentru obţinerea autorizaţiei de participare a reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate, federaţiile sportive naţionale vor depune la registratura Ministerului Tineretului şi Sportului următoarele documente :1. solicitarea pentru eliberarea autorizaţiei;2. hotărârea organului de conducere şi administrare al federaţiei pentru aprobarea acţiunii şi a componenţei delegaţiei României, care va cuprinde:a) competiţia la care se va participa, cu precizarea categoriei de vârstă a participanţilor;b) ţara, oraşul în care se organizează;c) perioada de desfăşurare;d)
  criteriile de selecţie care stau la baza stabilirii loturilor naţionale;
  e) numele şi prenumele sportivilor componenţi ai loturilor naţionale, inclusiv ale rezervelor care vor participa la competiţie, potrivit regulamentului competiţiei, precum şi ale celorlalţi membri oficiali ai delegaţiei;f) obiectivele de performanţă propuse;g) extras din regulamentul competiţiei stabilit de organismul internaţional, din care să rezulte clar drepturile şi obligaţiile ţărilor participante, copie tradusă, conformă cu originalul;h) categoriile şi valoarea cheltuielilor finanţate din sumele prevăzute în contractul încheiat între federaţie şi Ministerul Tineretului şi Sportului, după caz;i) categoriile şi valoarea cheltuielilor efectuate din veniturile proprii ale federaţiei;j) categoriile cheltuielilor efectuate de organizatori.
  (2) Termenul de depunere a documentaţiei este de minimum 15 zile calendaristice înaintea datei stabilite pentru deplasarea delegaţiei la competiţia internaţională respectivă.
  ----