Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 157 din 21 februarie 2018pentru aprobarea Procedurilor şi condiţiilor privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate
EMITENT
 • MINISTERUL TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018

  Având în vedere :– Legea educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Hotărârea Guvernului nr. 884/2001 pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispoziţiilor Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000;
  – Hotărârea Guvernului nr. 1.447/2007 privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârea Guvernului nr. 311/2003 privind aprobarea înfiinţării pe lângă Ministerul Tineretului şi Sportului a unei activităţi finanţate integral din venituri proprii, cu modificările şi completările ulterioare;– Referatul Direcţiei sinteză şi evaluare activitate sportivă nr. 341 din 2 februarie 2018,
  în temeiul art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul tineretului şi sportului emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Procedurile şi condiţiile privind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelor mondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului tineretului şi sportului nr. 673/2015 privind aprobarea Procedurilor şi condiţiilor de autorizare a participării şi organizării de către federaţiile sportive naţionale a competiţiilor sportive internaţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 782 din 21 octombrie 2015.Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul tineretului şi sportului,
  Ioana Bran
  Bucureşti, 21 februarie 2018. Nr. 157.ANEXĂ Deschideți PROCEDURILE SI CONDITIILEprivind autorizarea organizării şi desfăşurării pe teritoriul României a campionatelormondiale, europene şi regionale şi a participării reprezentativelor naţionale la campionatele
  mondiale, europene şi regionale organizate în străinătate