Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
DECIZIE nr. 113 din 12 martie 2018privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză
EMITENT
  • PRIM-MINISTRUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 221 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018

    Având în vedere prevederile Memorandumului cu tema: Operaţionalizarea Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu R. P. Chineză, sub coordonarea domnului Viorel Ştefan, viceprim-ministru, aprobat de Guvern în şedinţa din 22 februarie 2018,în temeiul art. 18 alin. (1) şi art. 19 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,prim-ministrul emite prezenta decizie.Articolul 1(1)
    Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii se înfiinţează Comitetul interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză, denumit în continuare Comitetul, având componenţa prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.
    (2) Comitetul este condus de către domnul Viorel Ştefan, viceprim-ministru, în calitate de preşedinte.(3) Ministerele şi celelalte entităţi sunt reprezentate la şedinţele Comitetului de către conducătorii acestora, în calitate de membri titulari.(4) Prin decizie a prim-ministrului se va desemna un consilier de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului în calitate de membru titular.(5) Membrii supleanţi vor fi desemnaţi la nivel de secretar de stat prin ordin al ministrului, iar în cazul celorlalte entităţi care fac parte din Comitet, prin act al conducătorilor acestora la nivel de persoană cu funcţie de conducere din cadrul entităţii respective.
    Articolul 2Comitetul are ca obiectiv îmbunătăţirea coordonării interdepartamentale în scopul promovării coerente şi eficiente a intereselor României în cooperarea cu Republica Populară Chineză.
    Articolul 3(1) Comitetul se reuneşte în şedinţe ordinare lunare sau, ori de câte ori este necesar, în şedinţe extraordinare.(2) Convocarea în şedinţe extraordinare se face de către preşedintele Comitetului, la solicitarea oricărui membru.(3) Secretariatul Comitetului este asigurat de Ministerul Afacerilor Externe, la nivel de secretar de stat coordonator.(4) Agenda fiecărei şedinţe a Comitetului se întocmeşte de către secretariatul acestuia pe baza propunerilor formulate şi înaintate în acest sens de către membrii săi şi se aprobă de către preşedintele Comitetului.
    Articolul 4Comitetul îşi desfăşoară activitatea pe baza regulamentului de organizare şi funcţionare, pe care îl aprobă în prima şedinţă.Articolul 5Comitetul înaintează Guvernului, lunar sau ori de câte ori i se solicită acest lucru, informări cu privire la activitatea şi rezultatele obţinute.Articolul 6La data intrării în vigoare a prezentei decizii, Decizia prim-ministrului nr. 481/2013 privind înfiinţarea Comitetului interministerial pentru monitorizarea îndeplinirii angajamentelor asumate de România cu ocazia Reuniunii şefilor de Guvern ai Republicii Populare Chineze şi statelor Europei Centrale şi de Est, Bucureşti, 26 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 755 din 5 decembrie 2013, cu modificările ulterioare, se abrogă.
    PRIM-MINISTRU
    VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
    Contrasemnează:

    Secretarul general al Guvernului,
    Ioana-Andreea Lambru
    Bucureşti, 12 martie 2018.Nr. 113.ANEXĂCOMPONENŢA Comitetului interministerial pentru proiectele de cooperare economică cu Republica Populară Chineză1. Ministerul Afacerilor Externe2. Ministerul Finanţelor Publice3. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale4. Ministerul Economiei
    5. Ministerul Energiei6. Ministerul Transporturilor7. Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat8. Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale9. Ministerul Turismului10. Ministerul Cercetării şi Inovării11.
    Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
    12. Ministerul Tineretului şi Sportului13. Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor14. Eximbank - S.A.15. Consilier de stat din cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului
    -----