Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.218 din 16 februarie 2018pentru modificarea Metodologiei de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.232/2015
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 220 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018

  În temeiul prevederilor art. 18 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul IMetodologia de organizare a predării disciplinei Religie în învăţământul preuniversitar, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5.232/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 24 septembrie 2015, se modifică după cum urmează: – 
  La articolul 3, alineatul (5) va avea următorul cuprins:(5) Cererea depusă conform alin. (1) este valabilă pe toată perioada de şcolarizare în învăţământul preuniversitar sau până la schimbarea opţiunii conform alin. (3).
  Articolul IIPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul IIIDirecţia generală educaţie timpurie, învăţământ primar şi gimnazial, Direcţia generală învăţământ secundar superior şi educaţie permanentă, Direcţia minorităţi, inspectoratele şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti şi unităţile de învăţământ preuniversitar duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  Ministrul educaţiei naţionale,
  Valentin Popa
  Bucureşti, 16 februarie 2018.Nr. 3.218.----