Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 620 din 8 martie 2018privind aprobarea Listei conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018

  Având în vedere avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice comunicat prin Adresa nr. 747.830 din 7 martie 2018,în temeiul art. 6 alin. (9) din Ordonanţa Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, şi al art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:Articolul 1(1)
  Se aprobă Lista conturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  (2) Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care aplică plata defalcată a TVA conform Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, achită obligaţiile fiscale reprezentând TVA datorată bugetului de stat, din contul de TVA deschis la instituţiile de credit/unitatea Trezoreriei Statului, în conturile prevăzute în anexa la prezentul ordin, utilizând cod IBAN beneficiar care să conţină în structura sa şirul de caractere „TVA“.(3) Plata obligaţiilor fiscale reprezentând TVA datorată de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care nu sunt obligate sau nu optează pentru plata defalcată a TVA potrivit dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcată a TVA, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 275/2017, se efectuează în conturile prevăzute în anexa la prezentul ordin, utilizând cod IBAN beneficiar care să conţină în structura sa şirul de caractere „TVA“.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
  Mirela Călugăreanu
  Bucureşti, 8 martie 2018.
  Nr. 620.ANEXĂLISTAconturilor de venituri ale bugetului de stat în care se încasează sume din contul de TVA deschis de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal
  Nr. crt.Numărul contului de venituriDenumirea contului de venituri
  120A100101TVA încasată pentru operaţiuni interne
  220A100102TVA încasată pentru importurile de bunuri
  -----