Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 12 din 7 martie 2018pentru modificarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 218 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018

  Luând în considerare angajamentul asumat de Guvernul României prin Programul de guvernare aprobat pentru perioada 2018-2020 privind valorizarea adecvată a relaţiilor cu diaspora,în considerarea prevederilor Strategiei Naţionale pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017-2020, conform cărora politicile referitoare la comunităţile istorice, dar şi la diaspora de mobilitate reprezintă o prioritate atât la nivel guvernamental, cât şi la nivelul autorităţilor locale,având în vedere solicitările numeroase primite din partea asociaţiilor reprezentative ale comunităţilor din zona de vecinătate a României privind dificultăţi majore referitoare la asigurarea de sprijin pentru păstrarea identităţii lingvistice, organizarea şcolilor de limba română, oficierea slujbelor religioase în spaţii/imobile special amenajate, informarea constantă în ceea ce priveşte ofertele statului român pentru reîntoarcerea acasă a românilor de pretutindeni aflaţi în afara graniţelor ţării şi consilierea acestora pe teme precum traficul de persoane, exploatarea prin muncă şi abuzurile din partea angajatorilor din statele terţe,faţă de împrejurarea că se impune, complementar demersurilor diplomatice demarate şi implementate la nivel guvernamental în vederea sprijinirii comunităţilor de români din afara graniţelor, adoptarea unor măsuri cu caracter nemediat, rapid şi pragmatic, în scopul sprijinirii acestor comunităţi,întrucât pentru asigurarea respectării principiilor eficienţei, economicităţii şi eficacităţii cheltuirii fondurilor publice, a principiului nediscriminării, precum şi a predictibilităţii în raport cu gradul de realizare a obiectivelor asumate la nivelul Guvernului pentru comunităţile de români de pretutindeni se impune ca valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la onorarii, premii, cheltuieli de trataţii, reprezentare şi altele asemenea să fie stabilite prin hotărâre a Guvernului,dat fiind că cerinţele care reclamă intervenţia normativă sunt legate de necesitatea imediată de fluidizare a mecanismului de acordare a finanţărilor în domeniul românilor de pretutindeni, care în acest moment este blocat, precum şi de clarificarea condiţiilor de eligibilitate a cheltuielilor, astfel încât Ministerul pentru Românii de Pretutindeni să poată îndeplini obiectivele aferente Programului de guvernare, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi economicitate,deoarece, în prezent, activitatea privind derularea proiectelor este blocată, fapt care generează imposibilitatea acordării de finanţări nerambursabile pentru un număr foarte mare de proiecte, de interes strategic pentru românii din afara graniţelor, ceea ce afectează grav posibilitatea de acordare de sprijin material acestora, obiectiv fundamental asumat de către Ministerul pentru Românii de Pretutindeni încă de la înfiinţarea sa,
  în condiţiile în care nu se adoptă măsuri urgente privind crearea cadrului legal care să permită derularea în bune condiţii a proiectelor şi programelor sau acţiunilor derulate în sprijinul românilor de pretutindeni, în anul financiar curent, s-ar pune în dificultate derularea finanţării proiectelor destinate românilor din afara graniţelor ţării şi, implicit, a activităţii Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi a obiectivelor asumate prin Programul de guvernare.Perioada lungă de timp pe care ar presupune-o procedura parlamentară, precum şi faptul că prevederile legislative necesită o corelare urgentă atât cu situaţia de fapt existentă în diaspora, cât şi cu angajamentele asumate de Guvernul României prin Programul de guvernare şi Strategia Naţională pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada 2017-2020, deblocarea acestei situaţii este posibilă prin modificarea de urgenţă a Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate.Neadoptarea unor măsuri urgente pentru deblocarea situaţiei poate crea riscul de creştere incontrolabilă a nemulţumirilor cetăţenilor români din diaspora cu privire la implicarea Guvernului în sprijinirea comunităţilor din afara graniţelor ţării.În considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie o situaţie extraordinară, care obligă la adoptarea acestor soluţii, iar amânarea reglementării acestora ar putea conduce la blocaje în activitatea de finanţare a proiectelor destinate românilor de pretutindeni, cu repercusiuni dificil de estimat asupra comunităţilor româneşti, care mizează pe sprijinul primit din partea Guvernului României, prin faptul că nu vor putea fi alocate sume pentru executarea unor proiecte asumate atât prin Programul de guvernare, cât şi prin Strategia Ministerului pentru Românii de Pretutindeni,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.ARTICOL UNICLegea nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programele, proiectele sau acţiunile privind sprijinirea activităţii românilor de pretutindeni şi a organizaţiilor reprezentative ale acestora, precum şi a modului de repartizare şi de utilizare a sumei prevăzute în bugetul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru această activitate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. La articolul 8 alineatul (6), litera e) se abrogă.*)
  *) Deoarece Legea nr. 321/2006 a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 9 martie 2018, dispoziţiile art. 8 alin. (6) lit. e) se regăsesc în forma republicată la art. 12 alin. (6) lit. e).
  2. La anexă punctul III, litera b) va avea următorul cuprins:b) valorile maximale ale cheltuielilor referitoare la onorarii, premii, cheltuieli de trataţii şi reprezentare vor fi stabilite prin hotărâre a Guvernului.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Natalia-Elena Intotero
  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 7 martie 2018.Nr. 12.-----