Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 96 din 1 martie 2018pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018

  Având în vedere:– prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 265/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 20 octombrie 2016, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
  Graziela-Elena Vâjială
  Bucureşti, 1 martie 2018. Nr. 96.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei de apel