Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA
Doriţi o formă actualizată, la zi (21.03.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 96 din 1 martie 2018pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ ANTI-DOPING
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018

  Având în vedere:– prevederile art. 14 alin. (2) din Legea nr. 227/2006 privind prevenirea şi combaterea dopajului în sport, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; – prevederile art. 14 alin. (4) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.522/2006 privind aprobarea structurii organizatorice şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Agenţiei Naţionale Anti-Doping, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 13 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 227/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping emite prezentul ordin. Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. Articolul 3
  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale Anti-Doping nr. 265/2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Comisiei de apel, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 20 octombrie 2016, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  Preşedintele Agenţiei Naţionale Anti-Doping,
  Graziela-Elena Vâjială
  Bucureşti, 1 martie 2018. Nr. 96.ANEXĂ Deschideți REGULAMENTde organizare şi funcţionare a Comisiei de apel