Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (14.12.2018), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 73 din 1 martie 2018privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Gorj, Mureş, Giurgiu, Vrancea, Timiş, Dolj, Dâmboviţa, Braşov şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru actualizarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 219 din 12 martie 2018Data intrării în vigoare 12-03-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 10 alin. (2) şi al art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001, şi având în vedere art. 2^1 şi 2^2 din Ordonanţa Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, ca urmare a reevaluării efectuată în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituţiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 2Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora.Articolul 3Se aprobă actualizarea adreselor poştale ale imobilelor 655 şi 1125 aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, ca urmare a înscrierii acestora în cartea funciară.Articolul 4Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, în colaborare cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  Articolul 5Anexele nr. 1*), 2 şi 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  *) Anexa nr. 1 nu se publică, fiind clasificată potrivit legii.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul apărării naţionale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 1 martie 2018.Nr. 73.Anexa nr. 2
  DATELE DE IDENTIFICAREale unor părţi de imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, care se trec în domeniul privat al statului în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunului din domeniul public al statuluiAdresaElemente-cadru de descriere tehnică, construcţii cu destinaţie specială şi amenajări la teren aferente imobilului propuse pentru trecere în domeniul privat al statului şi valoarea contabilă totală a acestora propusă pentru diminuare din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului/ nr. CF/nr. cadastralPersoana juridică - administrator al imobilului/ CUI
  01234
  56
  1.103840 - parţial8.19.01Imobil 880 - parţialComuna Scoarţa, judeţul Gorj1. Construcţii: Pavilionul Y1: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y2: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y3: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y4: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei;
  Pavilionul Y5: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y6: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y7: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei; Pavilionul Y8: - suprafaţa construită = 5,00 mp; - valoarea contabilă = 932,10 lei. Total valoare contabilă: imobil 880 - parţial = 7.456,80 lei CF nr. 35133 Scoarţa/Nr. cadastral 35133; CF nr. 35134 Scoarţa/Nr. cadastral 35134.
  Ministerul Apărării Naţionale 4183229
  2.104105 - parţial8.19.01Imobil 462 - parţial
  Municipiul Târgu Mureş, judeţul Mureş1. Amenajări: Împrejmuire prefabricate beton: - suprafaţa construită = 200,00 ml; - valoarea contabilă = 2,52 lei. Total valoare contabilă: imobil 462 - parţial = 2,52 lei CF nr. 137284 Târgu Mureş/Nr. cadastral 137284Ministerul Apărării Naţionale 4183229
  3.103642 - parţial8.19.01Imobil 1279 - parţialComuna Bolintin-Deal, satul Ciorogârla, judeţul Giurgiu1. Construcţii: Pavilionul C: - suprafaţa construită = 412,44 mp; - valoarea contabilă = 38.405,44 lei; Pavilionul F1: - suprafaţa construită = 148,20 mp; - valoarea contabilă = 6.028,20 lei;
  Pavilionul N: - suprafaţa construită = 50,22 mp; - valoarea contabilă = 4.743,14 lei; Pavilionul Ţ: - suprafaţa construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ţ1: - suprafaţa construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ţ2: - suprafaţa construită = 9,60 mp. - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ţ3:- suprafaţa construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ţ4: - suprafaţa construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ţ5: - suprafaţa construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ţ6: - suprafaţa construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ţ7: - suprafaţa construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ţ8: - suprafaţa construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 177,86 lei; Pavilionul Ţ9: - suprafaţa construită = 9,60 mp; - valoarea contabilă = 191,94 lei; Pavilionul X: - suprafaţa construită = 54,00 mp; - valoarea contabilă = 56,48 lei. Total valoare contabilă: imobil 1279 - parţial = 51.025,94 lei CF nr. 32227 Bolintin-Deal/Nr. cadastral 32227
  Ministerul Apărării Naţionale 4183229
  4.
  106991 - parţial8.19.01Imobil 2937 - parţialMunicipiul Focşani, strada Cezar Boliac nr. 8, judeţul Vrancea1. Amenajări: Drum betonat: - suprafaţa construită = 496,00 mp; - valoarea contabilă = 7.857,98 lei; Platformă betonată: - suprafaţa construită = 635 mp; - valoarea contabilă = 18.216,16 lei. Total valoare contabilă: imobil 2937 - parţial = 26.074,14 lei CF nr. 56921 Focşani/Nr. cadastral 6490N.Ministerul Apărării Naţionale 4183229
  5.104174 - parţial8.19.01Imobil 2399 - parţialOraşul Deta, judeţul Timiş; comuna Banloc, judeţul Timiş
  1. Construcţii: Pavilionul R: - suprafaţa construită = 73,00 mp; - valoarea contabilă = 62,50 lei. Total valoare contabilă: imobil 2399 - parţial = 62,50 lei CF nr. 401306 Deta/Nr. cadastral 401306; CF nr. 402375 Banloc/Nr. cadastral 402375; CF nr. 402383 Banloc/Nr. cadastral 402383.Ministerul Apărării Naţionale 4183229
  6.103900 - parţial8.19.01Imobil 1232 - parţialComuna Pleniţa, judeţul Dolj1. Construcţii: Pavilionul S1: - suprafaţa construită = 102,00 mp; - valoarea contabilă = 11.473,10 lei; Pavilionul S3: - suprafaţa construită = 82,00 mp;
  - valoarea contabilă = 9.334,00 lei; Pavilionul S4: - suprafaţa construită = 82,00 mp; - valoarea contabilă = 9.334,00 lei; Pavilionul S5: - suprafaţa construită = 82,00 mp; - valoarea contabilă = 9.334,00 lei; Pavilionul R: - suprafaţa construită = 27,00 mp; - valoarea contabilă = 2.528,00 lei; Pavilionul R5: - suprafaţa construită = 22,00 mp; - valoarea contabilă = 3.165,75 lei; Pavilionul T: - suprafaţa construită = 129,00 mp; - valoarea contabilă = 7.195,00 lei; Pavilionul T1: - suprafaţa construită = 129,00 mp; - valoarea contabilă = 7.195,00 lei. Total valoare contabilă: imobil 1232 - parţial = 59.558,85 lei
  CF nr. 31045 Pleniţa/nr. cadastral 31045; CF nr. 31046 Pleniţa/nr. cadastral 31046.
  Ministerul Apărării Naţionale 4183229
  7.103928 - parţial8.19.01Imobil 341 - parţialMunicipiul Târgu Jiu, strada Tudor Vladimirescu nr. 131, judeţul Gorj1. Construcţii: Pavilionul N: - suprafaţa construită = 17,00 mp; - valoarea contabilă = 5.444,90 lei; Pavilionul B5: - suprafaţa construită = 414,00 mp; - valoarea contabilă = 14.234,40 lei; Pavilionul C1: - suprafaţa construită = 340,00 mp; - valoarea contabilă = 198.376,32 lei; Pavilionul C2: - suprafaţa construită = 260,00 mp;
  - valoarea contabilă = 134.371,92 lei; Pavilionul F: - suprafaţa construită = 530,00 mp; - valoarea contabilă = 20.515,40 lei; Pavilionul G: - suprafaţa construită = 784,00 mp; - valoarea contabilă = 24.074,10 lei; Pavilionul J1: - suprafaţa construită = 168,00 mp; - valoarea contabilă = 5.853,20 lei; Pavilionul H8: - suprafaţa construită = 749,00 mp; - valoarea contabilă = 34.069,30 lei; Pavilionul H10: - suprafaţa construită = 749,00 mp; - valoarea contabilă = 31.307,90 lei. Total valoare contabilă: imobil 341 parţial = 468.247,44 lei CF nr. 47394 Târgu Jiu/nr. cadastral 47394
  Ministerul Apărării Naţionale 4183229
  8.
  104050 - parţial8.19.01Imobil 862 - parţialComuna Solovăstru, judeţul Mureş1. Construcţii: Pavilionul J7: - suprafaţa construită = 440,00 mp; - valoarea contabilă = 8,90 lei.Total valoare contabilă: imobil 862 - parţial = 8,90 lei. CF nr. 50600 Solovăstru/nr. cadastral 50600Ministerul Apărării Naţionale 4183229
  9.103585 - parţial8.19.01Imobil 1107 - parţialMunicipiul Bucureşti, sectorul 1, bulevardul Ion Mihalache nr. 124-1261. Construcţii: Pavilionul A1: - suprafaţa construită = 223,00 mp; - valoarea contabilă = 21.014,00 lei.
  Total valoare contabilă: imobil 1107 - parţial = 21.014,00 lei CF nr. 241781 Bucureşti/nr. cadastral 241781
  Ministerul Apărării Naţionale 4183229
  10.103807 - parţial8.19.01Imobil 655 - parţialMunicipiul Târgovişte, strada Nicolae Bălcescu nr. 5, incinta nr. 1, strada Nicolae Bălcescu nr. 2, incinta nr. 2, judeţul Dâmboviţa 1. Construcţii: Pavilionul Q: - suprafaţa construită = 300,00 mp; - valoarea contabilă = 18.309,63 lei; Pavilionul Q1: - suprafaţa construită = 45,00 mp; - valoarea contabilă = 1.604,28 lei; Ministerul Apărării Naţionale 4183229
       Pavilionul U: - suprafaţa construită = 51,00 mp; - valoarea contabilă = 3.305,80 lei; Pavilionul U1: - suprafaţa construită = 72,00 mp; - valoarea contabilă = 65.532,80 lei; Pavilionul V6: - suprafaţa construită = 976,00 mp; - valoarea contabilă = 11.574,24 lei; Pavilionul Z: - suprafaţa construită = 104,00 mp; - valoarea contabilă = 1.944,60 lei. Total valoare contabilă: imobil 655 - parţial = 102.271,35 lei CF nr. 81468 Târgovişte/nr. cadastral 81468; CF nr. 71774 Târgovişte/nr. cadastral 71774 
  11.104015 - parţial8.19.01
  Imobil 374 - parţialOraşul Ghimbav, judeţul Braşov1. Construcţii: Pavilionul M: - suprafaţa construită = 1.121,00 mp; - valoarea contabilă = 81.229,50 lei; Pavilionul X4: - suprafaţa construită = 8,00 mp; - valoarea contabilă = 194,50 lei; Pavilionul O: - suprafaţa construită = 121,00 mp; - valoarea contabilă = 13.417,70 lei; Pavilionul R: - suprafaţa construită = 420,00 mp; - valoarea contabilă = 37.346,30 lei; Pavilionul V: - suprafaţa construită = 186,00 mp; - valoarea contabilă = 7.993,40 lei; Pavilionul Z3: - suprafaţa construită = 71,00 mp;
  - valoarea contabilă = 7.778,40 lei. Total valoare contabilă: imobil 374 - parţial = 147.959,80 lei CF nr. 101832 Ghimbav/nr. cadastral 101832
  Ministerul Apărării Naţionale 4183229
  12.103864 - parţial8.19.01Imobil 878 - parţialMunicipiul Craiova, strada Vasile Alecsandri nr. 91, judeţul Dolj 1. Construcţii: Pavilionul I: - suprafaţa construită = 305,00 mp; - valoarea contabilă = 5.931,00 lei; Pavilionul K: - suprafaţa construită = 51,06 mp; - valoarea contabilă = 991,70 lei; Pavilionul M2: - suprafaţa construită = 483,00 mp; - valoarea contabilă = 35.482,60 lei; Pavilionul M3:
  - suprafaţa construită = 473,80 mp; - valoarea contabilă = 34.823,80 lei; Pavilionul T1: - suprafaţa construită = 66,00 mp; - valoarea contabilă = 17.512,60 lei. Total valoare contabilă: imobil 878 - parţial = 94.741,70 lei CF nr. 24181 Craiova/nr. cadastral 24181
  Ministerul Apărării Naţionale 4183229
  13.106813 - parţial8.19.01Imobil 1125 - parţialMunicipiul Bucureşti, sectorul 6, Prelungirea Ghencea nr. 3-5, Bucureşti1. Construcţii: Pavilionul A: - suprafaţa construită = 413,00 mp; - valoarea contabilă = 10.900,00 lei; Pavilionul B: - suprafaţa construită = 30,00 mp; - valoarea contabilă = 600,00 lei;
  Pavilionul C: - suprafaţa construită = 37,00 mp; - valoarea contabilă = 5.087,58 lei; Pavilionul D: - suprafaţa construită = 177,00 mp; - valoarea contabilă = 4.710,72 lei; Pavilionul F: - suprafaţa construită = 176,00 mp; - valoarea contabilă = 2.480,00 lei; Pavilionul I: - suprafaţa construită = 14,00 mp; - valoarea contabilă = 500,00 lei; Pavilionul K: - suprafaţa construită = 10,00 mp; - valoarea contabilă = 1.080,00 lei; Pavilionul K2: - suprafaţa construită = 66,00 mp; - valoarea contabilă = 4.098,33 lei; Pavilionul M: - suprafaţa construită = 495,00 mp;
  - valoarea contabilă = 1.800,00 lei; Pavilionul N: - suprafaţa construită = 12,00 mp; - valoarea contabilă = 800,00 lei; Pavilionul Ş: - suprafaţa construită = 15,00 mp; - valoarea contabilă = 1.201,23 lei; Pavilionul Ţ: - suprafaţa construită = 141,00 mp; - valoarea contabilă = 4.230,00 lei; Pavilionul W: - suprafaţa construită = 360,00 mp; - valoarea contabilă = 3.600,00 lei. 2. Reţele: Reţea alimentare cu apă: - lungime = 600,00 ml;- valoarea contabilă = 1.413,22 lei. Reţea energie electrică subterană: - lungime = 3.800,00 ml; - valoarea contabilă = 10.299,90 lei.
  Reţea alimentare gaze: - lungime = 600,00 ml; - valoarea contabilă = 720,00 lei.
  Ministerul Apărării Naţionale 4183229
       3. Amenajări: Drumuri şi alei interioare betonate: - suprafaţă = 2.616,00 mp; - valoarea contabilă = 44.363,68 lei. Total valoare contabilă: imobil 1125 - parţial = 97.884,66 lei CF nr. 228578 Bucureşti/nr. cadastral 228578; CF nr. 228579 Bucureşti/nr. cadastral 228579; CF nr. 228591 Bucureşti/nr. cadastral 228591; CF nr. 231485 Bucureşti/nr. cadastral 231485.  
  Anexa nr. 3DATELE DE IDENTIFICAREale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, la care se actualizează adresele poştale, în urma înscrierii în cartea funciară
  Nr. crt.Nr. M.F.P.Codul de clasificareDenumirea bunuluiAdresa actualizată a bunului imobil, conform cărţii funciare
  1.1038078.19.01Imobil 655Municipiul Târgovişte, strada Nicolae Bălcescu nr. 5, judeţul Dâmboviţa, CF nr. 81468 Târgovişte, nr. cadastral 81468; Municipiul Târgovişte, strada Nicolae Bălcescu nr. 2, judeţul Dâmboviţa, CF nr. 71774 Târgovişte, nr. cadastral 71774.
  2.1068138.19.01Imobil 1125Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Prelungirea Ghencea nr. 3-5, Bucureşti, CF nr. 228578, Bucureşti, nr. cadastral 228578; Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Prelungirea Ghencea nr. 3-5, Bucureşti, CF nr. 228579, Bucureşti, nr. cadastral 228579; Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Prelungirea Ghencea nr. 3-5, Bucureşti, CF nr. 228591, Bucureşti, nr. cadastral 228591; Municipiul Bucureşti, sectorul 6, Prelungirea Ghencea nr. 3-5, Bucureşti, CF nr. 231485, Bucureşti, nr. cadastral 231485.
  -----