Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
LEGE nr. 208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 553 din 24 iulie 2015Data intrării în vigoare 27-07-2015
    Formă consolidată valabilă la data 10-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 10-03-2018 până la data de 24-05-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a LEGII nr. 208 din 20 iulie 2015, publicate în Monitorul Oficial nr. 553 din 24 iulie 2015, la data de 10 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: LEGEA nr. 288 din 19 noiembrie 2015; RECTIFICAREA nr. 208 din 20 iulie 2015; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 47 din 31 august 2016; LEGEA-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017; LEGEA nr. 51 din 2 martie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Parlamentul României adoptă prezenta lege.Titlul I Alegerea Senatului şi a Camerei DeputaţilorCapitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezenta lege reglementează organizarea şi desfăşurarea alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente.Articolul 2(1) Alegerile parlamentare în România se desfăşoară cu respectarea caracterului universal, egal, direct, secret şi liber exprimat al votului, în condiţiile prezentei legi.