Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 27 iunie 2008de organizare şi funcţionare a Comisiei pentru autorizarea operatorilor economici din domenii cu reglementări specifice
EMITENT
 • MINISTERUL ECONOMIEI ŞI FINANŢELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 516 din 9 iulie 2008Data intrării în vigoare 09-07-2008
  Formă consolidată valabilă la data 07-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 07-03-2018 până la data de 24-06-2019


  *) Aprobat prin Ordinul nr. 2.007 din 27 iunie 2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 9 iulie 2008.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 27 iunie 2008, publicat în Monitorul Oficial nr. 516 din 9 iulie 2008, la data de 07 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 487 din 11 martie 2009; ORDINUL nr. 202 din 9 februarie 2010 abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 54 din 23 iunie 2010; ORDINUL nr. 1.916 din 26 noiembrie 2013; ORDINUL nr. 930 din 11 august 2015; ORDINUL nr. 124 din 28 ianuarie 2016; ORDINUL nr. 1 din 3 ianuarie 2017; ORDINUL nr. 1.523 din 26 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 34 din 22 ianuarie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 52 din 28 ianuarie 2009 s-a dispus organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice.Prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale.Conform lit. b) a alin. (1) al art. 32 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 96 din 22 decembrie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 884 din 22 decembrie 2012, în cuprinsul actelor normative în vigoare, denumirea Ministerul Administraţiei şi Internelor se înlocuieşte cu denumirea Ministerul Afacerilor Interne.  Înlocuirea denumirii acestor ministere s-a realizat direct în textul formei consolidate.
  I. Prevederi generaleArticolul 1