Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (20.01.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 108 din 29 ianuarie 2018privind aprobarea începerii lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, în 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ DE CADASTRU ŞI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 157 din 20 februarie 2018Data intrării în vigoare 20-02-2018

  Având în vedere prevederile art. 11 alin. (1) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 15 alin. (3) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.288/2012, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă începerea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor, pe sectoare cadastrale, situate pe teritoriul a 7 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Teleorman, după cum urmează:a)
  unitatea administrativ-teritorială Buzescu - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 23 şi 24;
  b) unitatea administrativ-teritorială Mavrodin - sectoarele cadastrale nr. 6, 16, 17, 19 şi 20;c) unitatea administrativ-teritorială Măldăeni - sectoarele cadastrale nr. 9, 10, 11, 13, 16, 17 şi 23;d) unitatea administrativ-teritorială Nenciuleşti - sectoarele cadastrale nr. 19, 20, 22, 23, 25 şi 26;e) unitatea administrativ-teritorială Peretu - sectoarele cadastrale nr. 1, 2, 8 şi 10;f) unitatea administrativ-teritorială Plosca - sectoarele cadastrale nr. 1, 2 şi 9;g) unitatea administrativ-teritorială Roşiori de Vede - sectoarele cadastrale nr. 13, 14, 15, 16, 26, 31, 36 şi 37.
  Articolul 2Reprezentarea grafică a sectoarelor cadastrale în care se desfăşoară lucrările de înregistrare sistematică a imobilelor este prevăzută în anexele nr. 1-7 la prezentul ordin.Articolul 3Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenţiei Naţionale de Cadastru şi Publicitate Imobiliară,
  Radu-Codruţ Ştefănescu
  Bucureşti, 29 ianuarie 2018.Nr. 108.Anexa nr. 1
  Anexa nr. 2
  Anexa nr. 3
  Anexa nr. 4
  Anexa nr. 5
  Anexa nr. 6
  Anexa nr. 7
  -----