Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 110 din 29 ianuarie 2018pentru aprobarea normelor metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene şi/sau a altor boli care pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publică
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 13 februarie 2018Data intrării în vigoare 13-02-2018

  Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi sănătate publică din cadrul Ministerul Sănătăţii nr. FB 844/25.01.2018,având în vedere prevederile art. 6, lit. a) pct. 1 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,conform anexei nr. 6 „Vaccinare, profilaxie şi certificate aferente“ şi anexei nr. 7 „Cerinţe în legătură cu vaccinarea sau profilaxia contra anumitor boli“, din Hotărârea Guvernului nr. 758/2009 privind punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internaţional 2005,în temeiul art. 7 alin (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul sănătăţii emite următorul ordin:Articolul 1
  Se aprobă normele metodologice de implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 referitoare la vaccinarea contra febrei galbene şi/sau a altor boli care pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publică, cuprinse în anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii,
  Florian-Dorel Bodog
  Bucureşti, 29 ianuarie 2018.Nr. 110.ANEXĂ Deschideți NORMAde implementare a prevederilor Regulamentului sanitar internaţional 2005 referitoare lavaccinarea contra febrei galbene şi/sau a altor boli care pot constitui o ameninţare pentru sănătatea publică