Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.058/943/2018privind reglementarea funcţiilor cu statut de personal didactic auxiliar care nu se regăsesc în anexa I "Familia ocupaţională de funcţii bugetare Învăţământ" la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE Nr. 3.058 din 16 ianuarie 2018
 • MINISTERUL MUNCII ŞI JUSTIŢIEI SOCIALE Nr. 943 din 23 ianuarie 2018
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 13 februarie 2018Data intrării în vigoare 13-02-2018

  Având în vedere prevederile art. 251 alin. (1) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile cap. I, lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ“, art. 14 din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare, şi a art. 17 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 12/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale, cu modificările ulterioare,ministrul educaţiei naţionale şi ministrul muncii şi justiţiei sociale emit prezentul ordin.Articolul 1Funcţiile didactice auxiliare care nu se regăsesc în cap. I pct. 6 din anexa nr. I şi în anexa nr. III, cap. II, pct. II, lit. b) la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
  Articolul 2Pentru funcţiile didactice auxiliare prevăzute în anexa la prezentul ordin se utilizează salariile de bază din anexele la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, corespunzător fiecărui domeniu de activitate din sistemul bugetar.Articolul 3Personalul încadrat pe funcţiile prevăzute în anexa la prezentul ordin are statut de personal didactic auxiliar şi beneficiază de celelalte prevederi aplicabile personalului didactic auxiliar, prevăzute în cap. I lit. B „Reglementări specifice personalului didactic din învăţământ“, din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 4Direcţiile generale din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale şi instituţiile/unităţile de învăţământ vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Articolul 5 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul educaţiei naţionale,
  Gigel Paraschiv,
  secretar de stat
  Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
  Lia-Olguţa Vasilescu
  ANEXĂ
   Nr. crt.  Funcţia 
   Studii
    Anexa la Legea-cadru nr. 153/2017
    1  Cercetător ştiinţific I  S  Anexa nr. I, capitolul II - Unităţi de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare, lit. b)
    
  2
    Cercetător ştiinţific II  S 
    3  Cercetător ştiinţific III  S 
    
  4
    Cercetător ştiinţific   S 
    5  Asistent de cercetare ştiinţifică  S 
    
  6
    Asistent de cercetare ştiinţifică stagiar  S 
    7  Asistent I  M 
    
  8
    Asistent II  M 
    9  Asistent stagiar  M 
    10  Inginer sistem gradul IA  S  Anexa nr. VIII, capitolul II, lit. B - Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, pct. V - Unităţi de informatică
    11  Inginer sistem gradul I 
   S
   
    12  Inginer sistem gradul II  S 
    13  Inginer sistem debutant 
   S
   
    14  Operator, controlor date; I  M 
    15  Operator, controlor date; II 
   M
   
    16  Operator, controlor date; III  M 
    17  Operator, controlor date; debutant 
   M
    18  Biolog, biochimist, chimist, fizician; principal  S  Anexa nr. II, capitolul I pct. 2, lit. b.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice şi unităţi de asistenţă medico-socială
    19
    Biolog, biochimist, chimist, fizician; specialist  S 
    20  Biolog, biochimist, chimist, fizician  S 
    
  21
    Biolog, biochimist, chimist, fizician; debutant  S 
    22  Inginer agronom, zootehnist, pedolog; gradul I   S  
  Anexa nr. VIII, capitolul II, lit. G - Agricultură
    23  Inginer agronom, zootehnist, pedolog; gradul II  S 
    24  Inginer agronom, zootehnist, pedolog; debutant  S 
    25  Sociolog principal  S  Anexa nr. II, capitolul I pct. 2, lit. b.4. Unităţi sanitare, cu excepţia celor cuprinse în unităţi clinice şi unităţi de asistenţă medico-socială
    26
    Sociolog  S 
    27  Sociolog debutant  S 
    28
    Psiholog principal  S 
    29  Psiholog specialist  S 
    30
    Psiholog practicant  S 
    31  Psiholog stagiar  S 
    32
    Inginer specialist IA  S  Anexa nr. VIII, capitolul II, lit. B - Alte unităţi bugetare de subordonare centrală şi locală, precum şi din compartimentele de contabilitate, financiar, aprovizionare, investiţii, pct. I lit. b
    33  Inginer gradul I  
  S
   
    34  Inginer gradul II  S 
    35  Inginer debutant  
  S
   
    36  Subinginer I  SSD 
    37  Subinginer II  
  SSD
   
    38  Subinginer III  SSD 
    39  Subinginer debutant  SSD 
    40  Consilier juridic gradul IA  S 
    41  Consilier juridic gradul I  
  S
   
    42  Consilier juridic gradul II  S 
    43  Consilier juridic debutant  
  S
   
    44  Referent de specialitate gradul I   S 
    45  Referent de specialitate gradul II  
  S
   
    46  Referent de specialitate gradul III  S 
    47  Referent de specialitate debutant  
  S
   
    48  Referent I  SSD 
    49  Referent II  
  SSD
   
    50  Referent III  SSD 
    51  Referent debutant  
  SSD
   
    52  Referent IA  M 
    53  Referent I  
  M
   
    54  Referent II  M 
    55  Referent debutant  M 
    56  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul IA  S  Anexa nr. III, capitolul II, pct. I - Biblioteci naţionale sau de importanţă naţională, stabilite potrivit legii, precum şi Biblioteca Academiei Române, lit. b
    
  57
    Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul I  S 
    58  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist gradul II  
  S
   
    59  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, inginer de sistem, documentarist, conservator, restaurator, analist debutant  S
    60  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul I
    SSD  
    61  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul II  SSD 
    62 
   Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator gradul III
    SSD 
    63  Bibliotecar, bibliotecar-arhivist, bibliograf, redactor, tehnoredactor, conservator, restaurator debutant  SSD 
    
  64
    Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta I  PL 
    65  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta II  PL 
    66  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor treapta III  PL 
    67  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor debutant  PL
   
    68  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta IA  M 
    69  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta I  M 
    70  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date, controlor date, restaurator, conservator treapta II  M 
    71  Bibliotecar, redactor, tehnoredactor, operator date,
  controlor date, restaurator, conservator debutant
    M 
    72  Mânuitor carte, garderobier 
  -----