Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 24 din 23 ianuarie 2018pentru aprobarea Procedurii de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni
EMITENT
 • MINISTERUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 13 februarie 2018Data intrării în vigoare 13-02-2018

  În temeiul:– Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 privind stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare;– Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare;– 
  Ordonanţei Guvernului nr. 119/1999 privind controlul intern şi controlul financiar preventiv, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  – Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entităţilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;– Hotărârii Guvernului nr. 17/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 857/2013 privind organizarea şi funcţionarea Institutului „Eudoxiu Hurmuzachi“ pentru românii de pretutindeni, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul pentru românii de pretutindeni emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Procedura de control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Structurile din cadrul aparatului propriu al Ministerului pentru Românii de Pretutindeni, precum şi entităţile aflate în subordinea, în coordonarea şi sub autoritatea acestuia vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
  Articolul 3Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul pentru românii de pretutindeni,
  Andreea Păstîrnac
  Bucureşti, 23 ianuarie 2018.Nr. 24.ANEXĂ Deschideți PROCEDURĂde control al activităţii desfăşurate de aparatul propriu şi entităţile aflate în subordinea,în coordonarea şi sub autoritatea Ministerului pentru Românii de Pretutindeni