Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 41 din 8 februarie 2018privind înscrierea unor imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 135 din 13 februarie 2018Data intrării în vigoare 13-02-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. 867 alin. (1) şi art. 868 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Ministerului Justiţiei, pentru asigurarea desfăşurării activităţii Tribunalului Specializat Cluj, a imobilelor având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, transmise în domeniul public al statului în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 732/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 789/2017.
  Articolul 2Ministerul Justiţiei îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 11 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul justiţiei,
  Tudorel Toader
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 8 februarie 2018.Nr. 41.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREa imobilelor care se înscriu în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
  şi se dau în administrarea Ministerului Justiţiei, ca urmare a transmiterii acestora în domeniul public al statului, în baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 732/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Cluj-Napoca nr. 789/2017

   Nr. crt.  Nr. M.F.P.  Codul de clasificaţie  Denumirea bunului imobil  Adresa 
   Elementele-cadru de descriere tehnică
    Anul dobândirii  Valoarea de inventar (lei)  Persoana juridică de la care se transmite imobilul/C.U.I.  Persoana juridică la care se transmite imobilul/C.U.I.
    1. 
   *)
    8.29.09  Apartament 8   Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16  4 birouri, sală relaţii cu publicul, 2 antree, 4 depozite, 1 antreu subsol comun cu apartamentele 1 şi 2, 1 wc, 1 antreu comun cu apartamentele 7 şi 9, 1 coridor subsol comun cu ap. 2,  1 coridor la subsol comun cu ap. 2, cu părţi indivize comune în cotă de 10,05/100/  
  C.F. nr. 254104-C1-U15,  nr. cadastral 589/1/VIII
    2017  905.456,05  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/ C.U.I. 4305857  Statul român, Ministerul Justiţiei  C.U.I. 4265841, pentru Tribunalul Cluj C.U.I. 4565300
    2.  *)  8.29.09  Apartament 9  Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16  2 birouri, wc, antreu comun cu apartamentele 7 şi 8, cu părţi indivize comune 274/10000  
  C.F. nr. 254104-C1-U8,  nr. cadastral 589/1/IX
    2017  258.331,53  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/C.U.I. 4305857  Statul român, Ministerul Justiţiei C.U.I. 4265841, pentru Tribunalul Cluj C.U.I. 4565300
    3.  *)  8.29,09  Apartament 11  Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16  11 birouri, 3 antreuri, 4 depozite, 2 magazii, antreu subsol, scări acces subsol, 2 holuri, 1 hol comun cu ap. 13, 1 hol comun cu ap. 12 şi 13, 1 sală de şedinţă comună cu ap. 12 şi 13, balcon şi 4 garaje, cu părţi indivize comune 32,00/100,  C.F. nr. 254104-C1-U11,
   nr. cadastral 589/1/XI
    2017  3.000.596,86  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/  C.U.I. 4305857  Statul român, Ministerul Justiţiei C.U.I. 4265841, pentru Tribunalul Cluj  C.U.I. 4565300
   
   4.
    *)  8.29.09  Apartament 12  Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16  3 birouri, 1 hol comun cu ap. 11 şi 13, sală şedinţe comună cu apartamentele 11 şi 13, cu părţi indiviza comune 605/10000, C.F. nr. 254104-C1-U9,  
  nr. cadastral 589/1/XII
    2017  569.749,41  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/ C.U.I. 4305857  Statul român, Ministerul Justiţiei C.U.I. 4265841, pentru Tribunalul Cluj  C.U.I. 4565300
    
  5.
    *)  8.29.09  Apartament 13   Municipiul Cluj-Napoca, Bd. Eroilor nr. 16  5 birouri, 2 holuri, hol comun cu apartamentul nr. 11 şi apartamentul nr. 12, o sală de şedinţă comună cu apartamentele 11 şi 12, cu părţi indivize comune 7,10/100,  C.F. nr. 254104-C1-U10,
   nr. cadastral 589/1/XIII
    2017  668.640,42  Municipiul Cluj-Napoca, domeniul public/ C.U.I. 4305857  Statul român, Ministerul Justiţiei C.U.I. 4265841, pentru Tribunalul Cluj  C.U.I. 4565300

  *) Nr. M.F.P. se acordă odată cu înscrierea imobilelor în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului.
  -----