Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 27 februarie 2013 de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 6 martie 2013Data intrării în vigoare 06-03-2013
  Formă consolidată valabilă la data 02-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-03-2018 până la data de 17-06-2019


  *) Aprobată prin Ordinul ministrului muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice nr. 399/2013, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 123 din 6 martie 2013.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a METODOLOGIEI din 27 februarie 2013, publicate în Monitorul Oficial nr. 123 din 6 martie 2013, la data de 02 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 138 din 27 ianuarie 2016; ORDINUL nr. 157 din 7 februarie 2017; ORDINUL nr. 945 din 23 ianuarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Notă CTCE Prin HOTĂRÂREA nr. 12 din 12 ianuarie 2017, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 44 din 16 ianuarie 2017 s-a dispus organizarea și funcționarea Ministerului Muncii și Justiției Sociale. Înlocuirea denumirii acestui minister s-a realizat direct, în textul formei consolidate.
  Articolul 1(1) Prezenta metodologie stabileşte modalitatea de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii şi Justiției Sociale, denumite în continuare sume, următoarelor organizaţii neguvernamentale, denumite în continuare organizaţii: Asociaţia Nevăzătorilor din România, Asociaţia Invalizilor de Război Nevăzători din România, Asociaţia Naţională a Surzilor din România, Liga Naţională a Organizaţiilor cu Personal Handicapat din Cooperaţia Meşteşugărească şi Consiliul Naţional al Dizabilităţii din România, organizaţie de tip federaţie.(2) Sumele se acordă organizaţiilor prevăzute la alin. (1), pe întreaga durată a anului bugetar, conform bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat.(3)