Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 399 din 27 februarie 2013 privind aprobarea Metodologiei de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECŢIEI SOCIALE ŞI PERSOANELOR VÂRSTNICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 123 din 6 martie 2013Data intrării în vigoare 06-03-2013
    Formă consolidată valabilă la data 02-03-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 02-03-2018 până la data de 24-06-2019
    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 399 din 27 februarie 2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 123 din 6 martie 2013, la data de 02 Martie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 138 din 27 ianuarie 2016; ORDINUL nr. 157 din 7 februarie 2017; ORDINUL nr. 945 din 23 ianuarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    Având în vedere:- Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 268/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare;- Hotărârea Guvernului nr. 10/2013 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice,în baza art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 10/2013,ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale şi persoanelor vârstnice emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Metodologia de acordare a sumelor de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice, organizaţiilor neguvernamentale prevăzute la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Direcţia protecţia persoanelor cu handicap şi organizaţiile neguvernamentale reglementate la art. 98 din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.