Structură Act

Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.06.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT din 17 octombrie 2016de organizare şi funcţionare a Direcţiei generale afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 873 din 1 noiembrie 2016Data intrării în vigoare 01-11-2016
  Formă consolidată valabilă la data 26-02-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 26-02-2018 până la data de 24-06-2019


  Aprobat de Ordinul nr. 163 din 17 octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 873 din 1 noiembrie 2016.
  Notă CTCE
  *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI din 17 octombrie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 873 din 1 noiembrie 2016, la data de 26 Februarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 17 din 14 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1 Direcţia generală afaceri europene, Schengen şi relaţii internaţionale, denumită în continuare DGAESRI, este organizată şi funcţionează în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentului regulament.Articolul 2(1) DGAESRI funcţionează ca structură de specialitate în cadrul aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, fără personalitate juridică, ce asigură coordonarea generală a activităţilor MAI în domeniul afacerilor europene, al problematicii Schengen şi al relaţiilor internaţionale, precum şi punerea în aplicare a legislaţiei care reglementează gestionarea acestor domenii de activitate.