Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
METODOLOGIE din 17 martie 2017de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2017Data intrării în vigoare 24-03-2017
  Formă consolidată valabilă la data 21-02-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-02-2018 până la data de 24-09-2019


  Aprobată prin ORDINUL nr. 3.475 din 17 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017.
  Notă CTCE
  Forma consolidată a METODOLOGIEI din 17 martie 2017, publicate în Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017, la data de 21 Februarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017; ORDINUL nr. 3.194 din 9 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
  Capitolul 1 Informaţii generale1.1. Prezenta metodologie reglementează procedura de validare şi înscriere în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS) a calificărilor, respectiv a programelor de studii care sunt sau urmează a fi acreditate/autorizate de către Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) sau altă instituţie de asigurare a calităţii membră a The European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) în conformitate cu prevederile Recomandării Consiliului din 22 mai 2017 privind Cadrul european al calificărilor pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii şi de abrogare a Recomandării Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2008 privind stabilirea Cadrului european al calificărilor pentru învăţarea de-a lungul vieţii (2017/C 189/03), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 189 din 15 iunie 2017.La data de 06-02-2018 Punctul 1.1. din Capitolul 1 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 114 din 06 februarie 20181.2. Prin înscrierea în RNCIS a calificărilor pot fi recunoscute şi relaţionate toate rezultatele învăţării dobândite în cadrul sistemului de învăţământ superior cu ocupaţiile din piaţa muncii şi este asigurată coerenţa calificărilor şi a titlurilor acordate.1.3. Înscrierea calificărilor în RNCIS este o condiţie necesară autorizării/acreditării programelor de studii oferite de către instituţiile de învăţământ superior abilitate de lege pentru a demonstra legătura dintre ocupaţiile şi cerinţele mediului socioeconomic şi calificările obţinute.1.4.