Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (24.09.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 3.475 din 17 martie 2017pentru aprobarea Metodologiei de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS)
EMITENT
  • MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 204 din 24 martie 2017Data intrării în vigoare 24-03-2017
    Formă consolidată valabilă la data 21-02-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 21-02-2018 până la data de 24-09-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a ORDINULUI nr. 3.475 din 17 martie 2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 204 din 24 martie 2017, la data de 21 Februarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: ORDINUL nr. 5.686 din 20 decembrie 2017; ORDINUL nr. 3.194 din 9 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul prevederilor art. 340 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 918/2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor, cu modificările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 556/2011 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale pentru Calificări, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
    ministrul educaţiei naţionale emite prezentul ordin.Articolul 1Se aprobă Metodologia de înscriere şi înregistrare a calificărilor din învăţământul superior în Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior (RNCIS), prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Autoritatea Naţională pentru Calificări, Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Superior, instituţiile de învăţământ superior acreditate şi Direcţia generală învăţământ superior din cadrul Ministerului Educaţiei Naţionale vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.Articolul 3