Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (19.05.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
REGULAMENT nr. 2 din 5 februarie 2016privind determinarea şi plata contribuţiilor la Fondul de garantare a depozitelor bancare în funcţie de gradul de risc
EMITENT
  • FONDUL DE GARANTARE A DEPOZITELOR BANCARE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 16 februarie 2016Data intrării în vigoare 16-02-2016
    Formă consolidată valabilă la data 16-02-2018Prezenta formă consolidată este valabilă începând cu data de 16-02-2018 până la data de 19-05-2019

    Notă CTCE *) Forma consolidată a REGULAMENTULUI nr. 2 din 5 februarie 2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 120 din 16 februarie 2016, la data de 16 Februarie 2018 este realizată prin includerea modificărilor și completărilor aduse de: REGULAMENTUL nr. 1 din 22 februarie 2017; REGULAMENTUL nr. 1 din 12 februarie 2018.Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat informării utilizatorilor.
    În temeiul art. 14, art. 15 alin. (2) şi (5), art. 20, art. 115 alin. (2), art. 117 şi art. 118 alin. (2) din Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare,
    având în vedere prevederile art. 129 din Legea nr. 311/2015,Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumit în continuare Fondul, emite prezentul regulament.Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1Prezentul regulament se aplică tuturor instituţiilor de credit participante la Fond, în calitatea sa de schemă statutară de garantare a depozitelor oficial recunoscută pe teritoriul României.Articolul 2Termenii şi expresiile utilizate în cuprinsul prezentului regulament au semnificaţia prevăzută în Legea nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare, denumită în continuare Lege.