Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 43 din 8 februarie 2018privind transmiterea unor părţi din imobilul 539 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt, şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 9 alin. (1) şi art. 20 din Legea nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 869 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 539, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 1 din anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt, precum şi declararea acesteia din bun de interes public naţional în bun de interes public local.
  Articolul 2După preluare, partea de imobil transmisă potrivit art. 1 se va utiliza pentru realizarea obiectivului „Ansamblu multifuncţional cu următoarele funcţiuni: locuinţe, dotări aferente acestora, servicii, comerţ, zone verzi, sport şi agrement“, întrun termen de 5 ani, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018.Articolul 3Se aprobă transmiterea unei părţi din imobilul 539, având datele de identificare prevăzute la nr. crt. 2 din anexă, din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt, în vederea reabilitării, conform cerinţelor Ministerului Apărării Naţionale, în termen de 5 ani de la data preluării părţii de imobil, cu fonduri proprii de la bugetul local, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018.Articolul 4Partea de imobil prevăzută la art. 3 revine în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, după efectuarea recepţiei la terminarea lucrărilor de investiţii, pe baza unui protocol de predare-preluare încheiat între municipiul Slatina şi Ministerul Apărării Naţionale, prin părţile interesate, şi devine din bun de interes public local în bun de interes public naţional, potrivit prevederilor Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Slatina nr. 9/2018.
  Articolul 5În cazul în care nu se respectă destinaţia părţii de imobil prevăzută la art. 2, obligaţia şi termenele prevăzute la art. 2 şi 3, cele două părţi de imobil revin în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.Articolul 6Predarea-preluarea părţilor de imobil prevăzute la art. 1 şi 3 se face pe bază de protocoale încheiate între părţile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.Articolul 7Ministerul Apărării Naţionale îşi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenţa cantitativ-valorică şi de cadastru şi, împreună cu Ministerul Finanţelor Publice, va opera modificările corespunzătoare în anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:

  Ministrul apărării naţionale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 8 februarie 2018.Nr. 43.ANEXĂDATELE DE IDENTIFICAREale unor părţi din imobilul 539 care se transmit din domeniul public al statuluişi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt,şi se declară din bunuri de interes public naţional în bunuri de interes public local
  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea bunului imobil
  Adresa Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii(lei)Valoarea părţii bunului care se transmite(lei)Valoarea părţii bunului care nu se transmite(lei)Persoanajuridică de la care setransmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  1539 parţial8.19.01Imobil 539 parţialJudeţul Olt, municipiul Slatina, str. Tunari nr. 11. Construcţii
  Pavilionul A:Suprafaţă construită - 673 mpSuprafaţă desfăşurată - 1.346 mpValoare contabilă - 46.430,28 leiPavilionul B:Suprafaţă construită - 653 mpSuprafaţă desfăşurată - 1.306 mpValoare contabilă – 22.523,65 leiPavilionul B1:Suprafaţă construită - 653 mpSuprafaţă desfăşurată - 1.306 mpValoare contabilă - 22.523,65 leiPavilionul C1:Suprafaţă construită - 112 mpSuprafaţă desfăşurată - 112 mpValoare contabilă - 333.679,69 leiTotal suprafaţă construită - 2.091 mpTotal suprafaţă desfăşurată - 4.070 mpTotal valoare contabilă construcţii - 425.157,27 lei2. Amenajări la terenuri:
  Drum asfaltat - 1.500 mpValoare contabilă - 42.213,28 leiDrum cu macadam - 4.500 mpValoare contabilă - 14.819,39 leiÎmprejmuire beton prefabricate - 1.400 mlValoare contabilă - 47.907,26 leiPlatouri betonate asf. - 600 mpValoare contabilă - 4.474,04 leiReţea alimentare cu apă - 180 mlValoare contabilă - 615,84 leiReţea canalizare - 360 mlValoare contabilă - 7.738,80 lei
  9.388.6215.167.129,92*)1.758.176,05***)Statul român, din administrarea Ministerului Apărării NaţionaleCUI - 4183229Municipiul Slatina, judeţul Olt, domeniul publicCUI - 4394811

  Nr. crt.Nr. MFPCodul de clasificaţieDenumirea bunului imobilAdresa Elementele-cadru de descriere tehnică Carte funciară/Nr. cadastralValoarea de inventar totală a bunului din care se transmite partea de imobil care face obiectul transmiterii(lei)Valoarea părţii bunului care se transmite(lei)Valoarea părţii bunului care nu se transmite(lei)Persoanajuridică de la care setransmite imobilul/CUIPersoana juridică la care se transmite imobilul/CUI
  Reţea gaze naturale - 350 mlValoare contabilă - 2.128,30 leiReţea energie electrică aeriană - 700 mlValoare contabilă - 12.147,96 leiTotal valoare contabilă amenajări la terenuri -132.044,87 lei3. Suprafaţa terenului - 11,6807 haValoare contabilă teren - 4.609.927,78 leiCF 58680 Nr. cad. 58680CF 58679 Nr. cad. 58679CF 58678 Nr. cad. 58678CF 58677 Nr. cad. 58677CF 58676 Nr. cad. 58676CF 58675 Nr. cad. 58675CF 58674 Nr. cad. 58674
  2539 parţial8.19.01Imobil 539 parţialJudeţul Olt, municipiul Slatina, str. Tunari nr. 11. Construcţii
  Pavilionul A1:- Suprafaţă construită - 490 mp- Suprafaţă desfăşurată - 2.940 mp- Valoare contabilă - 2.180.769,51 lei2. Amenajări la terenuri:- Platouri asfaltate - 954 mp- Valoare contabilă - 133.560 lei- Alei betonate -174 mp- Valoare contabilă - 17.400 lei- Împrejmuire plăci prefabricate - 149 mp- Valoare contabilă - 26.820 leiValoare contabilă totală amenajări la terenuri - 177.780 lei3. Suprafaţa terenului – 2.262 mpValoare contabilă - 104.765,52 leiCF 58775Nr. cad 58775
  2.463.315,03**)Statul român, din administrarea Ministerului Apărării NaţionaleCUI - 4183229
  Municipiul Slatina, judeţul Olt, domeniul publicCUI - 4394811

  *) Valoarea părţii de imobil menţionată la nr. crt. 1, care se transmite în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt.
  **) Valoarea părţii de imobil menţionată la nr. crt. 2, care se transmite în domeniul public al municipiului Slatina, judeţul Olt.
  ***) Valoarea imobilului 539 care rămâne înscrisă în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, în urma transmiterii părţilor de imobil menţionate la nr. crt. 1 şi 2.
  ----