Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 42 din 8 februarie 2018pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa"
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.Articolul 1Se reaprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilor şenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa“, prevăzuţi în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art. 1 se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.Articolul 3Ministerul Transporturilor răspunde de modul de utilizare a sumelor aprobate potrivit prevederilor prezentei hotărâri.
  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul transporturilor,
  Lucian Şova
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice,
  Paul Stănescu

  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Bucureşti, 8 februarie 2018.Nr. 42.ANEXĂCARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICIai obiectivului de investiţii „Modernizarea infrastructurii portuare prin asigurarea creşterii adâncimilorşenalelor şi bazinelor şi a siguranţei navigaţiei în Portul Constanţa“Titular: Ministerul TransporturilorBeneficiar: Compania Naţională „Administraţia Porturilor Maritime“ - S.A. ConstanţaAmplasament: judeţul Constanţa - Port Constanţa, UAT ConstanţaIndicatori tehnico-economici:
  - Valoarea totală a investiţiei, inclusiv TVA (la cursul BCE din data de 1 martie 2017, 1 euro = 4,5207 lei),mii lei227.834
  din care C+Mmii lei
  188.504
  - Eşalonarea investiţiei:
  - Anul IINVmii lei45.000
  C+Mmii lei37.132
  - Anul IIINVmii lei120.000
  C+Mmii lei99.384
  - Anul IIIINVmii lei62.534
  C+Mmii lei51.988
  - Anul IVINVmii lei150
  C+Mmii lei0
  - Anul VINVmii lei150
  C+Mmii lei0

  - Capacităţi:
  Suprafaţă totală dragajemp1.815.655,8
  Suprafaţă dragaj în Portul de lucrump371.286,70
  Volume estimative de dragat:
  - teren moalemc715.439,82
  - teren moale Port de lucrumc783.014,36
  - teren taremc300.879,81
  - adiacent cheurilormc21.095,82
  Lungime cheu care necesită protecţie
  ml1.250
  Platformă portuară nou-creatămp7.125
  Sistem hidrograficbuc.1
  - Durata de realizare a investiţieiluni47
  Factori de riscÎn cadrul obiectivului de investiţii se vor respecta principiile acţiunii preventive şi compensării influenţei nefavorabile asupra mediului la sursa producerii, conform cerinţelor relevante ale legislaţiei de mediu.Finanţarea investiţieiFinanţarea obiectivului de investiţii se realizează din fonduri externe nerambursabile, prin Programul operaţional Infrastructură Mare 2014-2020 şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Transporturilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie.
  ----