Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 40 din 8 februarie 2018pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.ARTICOL UNICHotărârea Guvernului nr. 1.596/2008 privind relocarea refugiaţilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 831 din 10 decembrie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:1. La articolul 3^1, după alineatul (1^2) se introduce un nou alineat, alineatul (1^3), cu următorul cuprins:(1^3)
  România acceptă în perioada 2018-2019 un număr de 109 refugiaţi în nevoie de relocare.
  2. La articolul 5, după alineatul (10) se introduce un nou alineat, alineatul (11), cu următorul cuprins:(11) Deciziile prevăzute la alin. (9) stau la baza stabilirii numărului de refugiaţi în nevoie de relocare.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Carmen Daniela Dan

  Ministrul afacerilor externe,
  Teodor-Viorel Meleşcanu
  Bucureşti, 8 februarie 2018.Nr. 40.----