Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 32 din 9 februarie 2018privind aprobarea Metodologiei de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în Romania
EMITENT
 • AGENŢIA NAŢIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 132 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  Având în vedere:– art. 2 pct. 30, art. 49 alin. (4) şi art. 54 lit. e) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare;– art. 92 alin. (2) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul dispoziţiilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:Articolul 1Se aprobă Metodologia de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în România, care stă la baza calculului valorii producţiei brute de gaze naturale şi a contravalorii redevenţei petroliere, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin încetează suspendarea dispusă prin art. 3 din Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 21/2008 privind aprobarea preţului de referinţă al gazelor naturale extrase în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2008.Articolul 3La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă pct. II din anexa nr. 1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 98/1998 privind aprobarea metodologiilor de stabilire a preţului de referinţă pentru petrolul (ţiţei şi gaze naturale) extras în România şi modificarea şi completarea unor instrucţiuni tehnice privind activitatea titularilor de acorduri petroliere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 343 din 10 septembrie 1998, cu modificările ulterioare.
  Articolul 4Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.
  Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
  Gigi Dragomir
  Bucureşti, 9 februarie 2018.Nr. 32.ANEXĂMETODOLOGIE de stabilire a preţului de referinţă pentru gazele naturale extrase în RomâniaPreţul de referinţă pentru gaze naturale extrase în România, la punctele de măsurare a producţiei de gaze se stabileşte lunar şi se face conform următoarei formule de calcul:
  în care:
  reprezintă preţul mediul al tranzacţiilor efectuate în luna anterioară perioadei pentru care se calculează preţul de referinţă, la hub-ul respectiv, şi este exprimat în €/MWh;în care:– IB_i,l,a este indicele bursier mediu la tranzacţionarea gazului natural afişat pe site-ul hub-ului ales de ANRM , PEGAS CEGH Day Ahead Market Single Day Select, VWAP/CEGHIX Central European Gas Hub AG (CEGH), pentru luna anterioară perioadei pentru care se calculează preţul de referinţă; în €/MWh;
  -----