Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. 194 din 22 ianuarie 2018privind aprobarea schemei de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate
EMITENT
 • MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE, ADMINISTRAŢIEI PUBLICE ŞI FONDURILOR EUROPENE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  Având în vedere prevederile Deciziei Comisiei Europene C(2014) 10233 din 19 decembrie 2014 de aprobare a Programului operaţional Competitivitate,luând în considerare prevederile Acordului de finanţare încheiat între Guvernul României, reprezentat de Ministerul Fondurilor Europene, şi Fondul European de Investiţii, semnat la 20 septembrie 2016,având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare,ţinând cont de Avizul Consiliului Concurenţei nr. 14.635 din 27.11.2017,luând în considerare prevederile art. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 12 alin. (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/2017, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 129/2017, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 15 alin. (9) din Hotărârea Guvernului nr. 15/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene,ministrul delegat pentru fonduri europene emite următorul ordin:
  Articolul 1Se aprobă schema de ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderi mici şi mijlocii din cadrul Programului operaţional Competitivitate, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Articolul 3Direcţia generală programe europene Competitivitate din cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Marius Nica
  Bucureşti, 22 ianuarie 2018.Nr. 194.ANEXĂ Deschideți SCHEMĂde ajutoare de stat şi de minimis sub formă de investiţii de capital de risc pentru întreprinderimici şi mijlocii în cadrul Programului operaţional Competitivitate