Structură Act

Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 7 din 28 ianuarie 2018privind Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  Având în vedere prevederile art. 20, 24, 31, 35 şi ale art. 39 din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:Articolul 1Se aprobă Procedura de organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şi naţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  Articolul 2Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
  Elena Căciulan
  Bucureşti, 28 ianuarie 2018.Nr. 7.ANEXĂ Deschideți PROCEDURAde organizare şi desfăşurare a şedinţelor organelor de conducere la nivel teritorial şinaţional ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România