Forma la zi
Pret: 15,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
HOTĂRÂRE nr. 6 din 28 ianuarie 2018pentru stabilirea cuantumului cotizaţiei de membru şi a unor taxe încasate de Colegiul Fizioterapeuţilor din România
EMITENT
 • COLEGIUL FIZIOTERAPEUŢILOR DIN ROMÂNIA
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  Având în vedere prevederile art. 36 lit. x) coroborate cu prevederile art. 52 alin. (1) lit. a) şi ale art. 52 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,în temeiul art. 39 alin. (2) din Statutul Colegiului Fizioterapeuţilor din România, aprobat prin Ordinul ministrului sănătăţii nr. 679/2017,Consiliul naţional al Colegiului Fizioterapeuţilor din România, întrunit în şedinţa din data de 28 ianuarie 2018, emite următoarea hotărâre:Articolul 1Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare în fizioterapie prevăzute la art. 11 din Legea nr. 229/2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România, denumită în continuare lege, care deţin autorizaţie de liberă practică eliberată de o instituţie publică autorizată anterior apariţiei legii şi care exercită profesia în domeniile prevăzute la art. 17 din lege, au obligaţia de a plăti cotizaţia de membru de 25 lei/lună, respectiv 300 lei/an, indiferent de durata timpului de muncă (normă întreagă sau fracţiune de normă).Articolul 2Prin excepţie de la prevederile art. 1, persoanele prevăzute la art. 11 din lege care nu exercită profesia, indiferent dacă deţin sau nu autorizaţie de liberă practică eliberată de o instituţie publică autorizată conform prevederilor legale anterioare apariţiei legii, achită cotizaţia diferenţiat, în funcţie de momentul înscrierii în Colegiul Fizioterapeuţilor din România, astfel:a) 275 lei pentru fizioterapeuţii care se înscriu până la 31 martie 2018;b) 225 lei pentru fizioterapeuţii care se înscriu între 1 aprilie 2018 şi 30 iunie 2018;c) 150 lei pentru fizioterapeuţii care se înscriu între 1 iulie 2018 şi 30 septembrie 2018;d) 75 lei pentru fizioterapeuţii care se înscriu între 1 octombrie 2018 şi 31 decembrie 2018.
  Articolul 3Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 11 din lege, care se află la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri în situaţia şomajului, a suspendării contractului de muncă pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau a copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani sau în concediu de îngrijire copil bolnav până la vârsta de 7 ani, respectiv 18 ani pentru copilul cu handicap, vor plăti o cotizaţie de 5 lei/lună, în cuantum de 60 lei/an.Articolul 4Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 11 din lege care sunt pensionari şi nu exercită profesia, dar doresc să devină membri ai Colegiului Fizioterapeuţilor din România, vor plăti cotizaţie de membru în cuantum de 1% lunar din valoarea salariului minim brut pe economie.Articolul 5Fizioterapeuţii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care solicită Colegiului Fizioterapeuţilor din România autorizaţia de liberă practică, sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români.
  Articolul 6Fizioterapeuţii cetăţeni ai unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau Confederaţiei Elveţiene, stabiliţi în unul dintre aceste state, care prestează temporar servicii de fizioterapie pe teritoriul României, sunt obligaţi la plata cotizaţiei în aceleaşi condiţii ca persoanele prevăzute la art. 2.Articolul 7Persoanele posesoare ale titlurilor oficiale de calificare prevăzute la art. 11 din lege care exercită profesia în regim independent sunt obligate la plata cotizaţiei de membru în aceleaşi condiţii ca persoanele prevăzute la art. 1.Articolul 8Se stabilesc următoarele taxe pe care le încasează filialele/punctele de lucru teritoriale, respectiv filiala Bucureşti-Ilfov, ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România:a) taxa pentru înscriere/reînscriere în Colegiul Fizioterapeuţilor din România, în cuantum de 100 lei;b) taxa de eliberare duplicat al autorizaţiei de liberă practică, în cuantum de 100 lei;
  c) taxa de eliberare a certificatului de status profesional, în cuantum de 100 lei.
  Articolul 9Achitarea taxelor prevăzute în prezenta hotărâre se va realiza în contul Colegiului Fizioterapeuţilor din România sau în conturile deschise de punctele de lucru din ţară ale Colegiului Fizioterapeuţilor din România.Articolul 10Prezenta hotărâre intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Preşedintele Colegiului Fizioterapeuţilor din România,
  Elena Căciulan
  Bucureşti, 28 ianuarie 2018.Nr. 6.-----