Forma la zi
Pret: 13,00 RON cu TVA

Doriţi o formă actualizată, la zi (17.02.2019), a acestui act? Cumpăraţi acum online, rapid şi simplu actul (varianta PDF) sau alegeţi un abonament!
ORDIN nr. M.14 din 22 ianuarie 2018pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 131 din 12 februarie 2018Data intrării în vigoare 12-02-2018

  Pentru punerea în aplicare a prevederilor art. 56 din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, republicată,în temeiul prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 346/2006, republicată,ministrul apărării naţionale emite prezentul ordin.Articolul IOrdinul ministrului apărării naţionale nr. M.102/2012 privind sistemul de distincţii militare din Ministerul Apărării Naţionale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 660 din 19 septembrie 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1.
  La articolul 3 alineatul (2), după litera e) se introduce o nouă literă, litera e^1), cu următorul cuprins:e^1) Emblema de Onoare a Pensiilor Militare;
  2. La articolul 11, alineatele (1), (2) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:Articolul 11(1) Pe aversul Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării este reprezentat însemnul heraldic al Statului Major al Apărării, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele.(2) Pe aversul emblemelor de onoare prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c)-j) este reprezentat, după caz, însemnul heraldic al Direcţiei generale de informaţii a apărării, Direcţiei generale management resurse umane, Direcţiei generale financiar-contabile, Direcţiei medicale, Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale sau scutul heraldic al categoriei de forţe ale armatei ori al comandamentului, înalt de 35 mm, înconjurat de o cunună de lauri deschisă, lată de 10 mm. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Deasupra cununii de lauri este dispusă central plăcuţa superioară, cu dimensiunile 20 mm x 10 mm, pe care este înscris, în relief, cu majuscule, cuvântul «ONOARE». De plăcuţă este ataşat dispozitivul de prindere compus din două inele................................................................(4) Pe reversul Emblemei de Onoare a Statului Major al Apărării este reprezentată aceeaşi cunună de lauri. În deschiderea cununii de lauri este dispusă central o cruce. Cuvântul «ONOARE» este scris şi pe reversul plăcuţei superioare, în relief, cu acelaşi tip de caractere. Pe reversul emblemei, central, este scrisă, în relief, cu majuscule, cu litere înalte de 3 mm, denumirea specifică: EMBLEMA DE ONOARE A STATULUI MAJOR AL APĂRĂRII.
  3. La articolul 11 alineatul (5), după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:c^1) EMBLEMA DE ONOARE A PENSIILOR MILITARE;4. La articolul 11 alineatul (6), după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:d^1) de culoare mov, cu două benzi de 5 mm de culoare galben auriu, dispuse central, cu distanţa de 5 mm între ele, pentru Emblema de Onoare a Pensiilor Militare;5. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:
  Articolul 19^1Emblema de Onoare a Pensiilor Militare se conferă prin ordin de către directorul Casei de pensii sectoriale a Ministerului Apărării Naţionale, din propria consideraţie sau la propunerile şefilor/comandanţilor structurilor militare din subordinea Statului Major al Apărării, ale şefilor structurilor militare centrale ori subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale sau la solicitarea preşedinţilor structurilor asociative ale cadrelor militare în rezervă/retragere ori ale veteranilor de război, pentru îndeplinirea ireproşabilă a misiunilor sau pentru rezultate meritorii în procesul instruirii ori pentru servicii deosebite aduse structurilor de pensii militare, astfel:a) personalului militar, personalului civil şi structurilor militare de specialitate din Ministerul Apărării Naţionale, militarilor în rezervă şi în retragere, veteranilor de război, precum şi altor persoane fizice şi juridice române;b) militarilor, precum şi altor persoane fizice şi juridice din străinătate.
  6. La articolul 50, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:Articolul 50(1) Emblemele de onoare şi de merit se conferă, de regulă, cu prilejul Zilei Naţionale a României, Zilei Armatei României, zilelor categoriilor de forţe ale armatei, zilelor armelor, Zilei Rezervistului Militar, Zilei Veteranilor de Război, Zilei Pensiilor Militare, precum şi pe timpul activităţilor desfăşurate în teatrele de operaţii de către oficialităţile civile şi militare ale statului român.
  7. Anexa nr. 2 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.8. După anexa nr. 5 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 5^1, având cuprinsul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
  Articolul IIÎn tot cuprinsul actului normativ în vigoare, următoarele denumiri se înlocuiesc după cum urmează:a) Statul Major General“, cu denumirea „Statul Major al Apărării“;b)
  Direcţia management resurse umane“, cu denumirea „Direcţia generală management resurse umane“;
  c) Direcţia financiar-contabilă“, cu denumirea „Direcţia generală financiar-contabilă“.
  Articolul IIIAnexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.Articolul IVPrezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul apărării naţionale,
  Mihai-Viorel Fifor
  Bucureşti, 22 ianuarie 2018.Nr. M.14.Anexa nr. 1(Anexa nr. 2 la Ordinul nr. M.102/2012)EMBLEMA DE ONOAREa Statului Major al Apărării
  Anexa nr. 2(Anexa nr. 5^1 la Ordinul nr. M.102/2012)EMBLEMA DE ONOAREa Pensiilor Militare
  -----